KMเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย

ปัญญาปฏิบัติ

  การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัยของชาวราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่ 5-6 เมษายน 2549 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นกิจกรรมที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับตัวแทนของสกว.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมุมมองที่หลากหลาย มีข้อคิอจากกัลยาณมิตร เช่น  การจัดทำ research bank การนำประเด็นวิจัยจากยุทธศาสตร์จังหวัดมาเป็นประเด็นวิจัยของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเป็นผู้ฟังที่ดี  การposition  ตัวเอง

  ความจริงมีเรื่องอยากเล่าอีกมาก  แต่ต้องยุติก่อนเพราะเป็นครั้งแรกที่เข้ามาชุมชนนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยชุมชนนครราชสีมาความเห็น (0)