พระธาตุขามแก่น

 พระธาตุคู่เมืองขอนแก่น หลังการบูรณะใหม่

JJ