ร่วมเรียนรู้ เวที KM อีสานใต้

สนุก อบอุ่น และ เรียนรู้

ช่วงวันที่ 5-7 เมษายน 2549 ได้มีโอกาสเข้าร่วมเรียนรู้ในเวที KM อีสานใต้ ซึ่งจัดโดย มรภ. นครราชสีมา เวทีนี้มี รองอธิการบดี ผอ. สถาบันวิจัยฯ และคณาจารย์จากมรภ.ในโซนอีสานใต้ บรรยากาศการประชุมสนุกมาก เพราะมีการแลกเปลี่ยนเนื้อหาและกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย จากประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมแต่ละท่านอย่างคึกคัก ทุกคนมีความสุขที่ได้เล่าเรื่องประทับใจ

เวทีนี้อบอุ่น เพราะ อย่างแรก คือ อาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม เป็นพี่เป็นน้องกัน และ เป็นกันเอง นอกจากนี้ก็เพราะมีคนใกล้ตัว (ดร. ญาณิน) มาร่วมแลกเปลี่ยน ชุดโครงการโคนม ด้วย คาดหวังว่า อาจารย์ญาณิน จะนำ KM ไปเผยแพร่ที่ สจล. ลาดกระบังด้วยนะคะ

ที่สำคัญ ได้รับความร่วมมือจาก พี่น้องผู้ประสานงาน จากศูนย์ประสานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ภาคอีสาน คือ น้องพัณนา และ น้องปรีชา และผู้ประสานงาน สกว. ภาค คือ พี่สมบูรณ์ คุณโกมล และ คุณสุวรรณา มาร่วมแลกเปลี่ยน เชื่อว่า จะเกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนักบริหารจัดการงานวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ เครือข่ายผู้ประสานงานวิจัย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน ต่อไป

ช่วงเช้าวันที่ 7 เม.ย น้องหญิง อาจารย์สอนทำ Blog เจ้าประจำของพวกเรา ก็ทำหน้าที่อย่างแข็งขันเหมือนเดิม

เวทีนี้ ได้รู้จักพี่ น้อง และเพื่อนใหม่หลายคนค่ะ ถือว่าเป็นโชคดี สิ่งที่ประทับใจมากอีกอย่างหนึ่งก็คือ ข้อคิดที่ท่านอาจารย์ปรีชา ได้ให้ไว้ตอนเย็น วันที่ 6 เม.ย อาจารย์ปรีชา เน้นว่า ธงของพวกเราคือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัย แต่ละฝ่ายมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป แต่มีเป้าหมายเดียวกัน รองอธิการบดี อาจจะต้องช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดการ กำหนดนโยบาย ในขณะที่คณะทำงานของสถาบันวิจัย มีหน้าที่ดำเนินการให้หน่วยบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ ก็สนับสนุนให้เกิดหน่วยบริหารจัดการงานวิจัย ระดับคณะ ต้องสร้างคณะให้เติบโตก และ หนุนเสริมให้มีความเข้มแข็งขึ้น ทั้งนี้ สถาบันวิจัยเอง อาจจะต้องทำตัวเองให้เล็กลง มีการทำงานเป็นทีม  อาจารย์เน้นอีกว่า "การทำงานใญ่ คนทำงานต้องเล็ก"

ต้องถือโอกาสนี้ ขอบพระคุณ อาจารย์ปรีชา และ อาจารย์ศิริพร ที่มอบโอกาสดี ๆ อย่างนี้ ให้นะคะ

แล้วพบกันใหม่ นะคะ สวัสดีค่ะ

อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ท้องถิ่นวิจัยความเห็น (1)

ผู้ใหญ่บ้าน
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ต้องขอขอบคุณคุณอำนวย "ผศ.ดร.อาวร" มาก ๆ ครับ ประทับใจ เรื่องเล่าเร้าพลังครับ เล่าได้ดีมาก ทำหน้าที่คุณอำนวยได้สุดยอดครับ ผมแอบจำเทคนิคไปถ่ายทอดต่อได้หลายอย่างเลยครับ ขอชื่นชมจากใจจริงครับ