ระหว่างวันที่ 5-7 เม.ย 2549 ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมการจัดการความรู้งานวิจัยของเครื่อข่ายม.ราชภัฏอีสาน ได้เรียนรู้อะไรมากมาย และรู้จักกับผู้บริหารงานวิจัยจากเครื่อข่ายหลายท่าน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน สนุก และได้ประสบการณ์ที่ดีๆ กลับไปปรัปปรุงงานที่สกลนครได้อีกเป็นกระบุงเลยค่ะ โดยเฉพาะในส่วนของการวิเคราะห์ประสบการณ์ความรู้ในการบริหารจัดการงานวิจัยในม.ราชภัฏ ได้แลกฝึกใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล(เรียนรู้จากคุณน้องหญิง วิทยากรคนเก่งของเราจากสกว.) ทำให้มีแนวทางในการจัดการวางแผนการบริหารจัดการงานวิจัยของ มรภ.สน. ได้อีกมากมายเลยค่ะ ขอขอบคุณทีมงานเครือข่ายวิจัยอีสานใต้(ทีมงานของท่านดร.ปรีชา อุยตระกูล) ที่ได้จัดให้มีการประชุมในครั้งนี้ค่ะ คิดว่าหาก มรภ.อื่นๆ จัด ก็ อย่าลืมเรียกเพื่อนๆด้วยน่ะค่ะ จะได้เรียนรู้ด้วยกันค่ะ