เด็กที่โดดเด่นด้าน “ความเป็นคนดี/ประพฤติดี” ควรได้รับโควต้าพิเศษเข้าเรียนชั้น ม.1 ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหรือไม่


หากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงให้โควต้าแก่เด็กที่โดดเด่นด้าน "ความเป็นคนดี/ประพฤติดี" ได้เข้าเรียน เป็นกรณีพิเศษ น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการกระตุ้นสังคม โดยให้ความสำคัญกับการตอบแทนคนดีในสังคม ไม่ใช่ตอบแทนเฉพาะคนเก่งเพียงอย่างเดียว

วันนี้(11 ธ.ค.51) ได้ไปร่วมประชุมกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2  ที่ประชุมได้หารือประเด็นต่าง ๆ หลายเรื่อง รายการสำคัญประการหนึ่งคือ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับนักเรียน ปี 2552

ในการรับนักเรียน ปี 2552 แนวปฏิบัติประการหนึ่ง ที่เห็นพ้องกัน

คือ การเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน  ซึ่ง นับเป็นที่น่าชื่นชมยิ่ง คือ ที่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงของเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2  เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี  โรงเรียนปากเกร็ด  และ  โรงเรียนบางบัวทอง  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับความนิยมสูง(อัตราแข่งขันเข้าเรียนสูง) โรงเรียนเหล่านี้ เห็นพ้องที่จะรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการคิดเป็นร้อยละ 50 ด้วยวิธีการจับฉลาก(เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับสิทธิ์แบบเสมอภาคกัน)

       อีกประการหนึ่งที่มีการหารือหรือถกกันในที่ประชุม คือ ในอดีตที่ผ่านมา ในการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม. 1 หรือ ม.4 โดยเฉพาะในโรงเรียนที่ได้รับความนิยมสูง หรือมีอัตราการแข่งขันสูง จะมีการให้โควตาพิเศษสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ(เก่ง/เป็นเลิศด้านต่าง ๆ)  และการรับเด็กกลุ่มเงื่อนไขพิเศษ เช่น ผู้ปกครองมีอุปการคุณต่อโรงเรียนมาเป็นระยะเวลายาวนาน หรือ เป็นตระกูลที่เคยบริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน เป็นต้น  ในการนี้ คณะกรรมการได้อภิปรายกันว่า “ควรมีโควต้าด้านความเป็นคนดีหรือโดดเด่นในเรื่องความประพฤติหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยหรือไม่” ในที่สุดคณะกรรมการเห็นว่า โรงเรียนที่ได้รับความนิยมสูง  ควรพิจารณาให้โอกาสสำหรับนักเรียนที่มีความโดดเด่นด้านความประพฤติ หรือ “มีความเป็นคนดี ในระดับที่โดดเด่นยิ่ง” ให้ได้เข้าเรียนด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องความประพฤติ หรือความเป็นคนดีของเด็กไทยในอนาคต(ส่งเสริมให้เด็กหันมาให้ความสำคัญกับการเป็นคนดี) ทั้งนี้ ให้สถานศึกษา ประกาศหลักเกณฑ์หรือ “วิธีการคัดเลือกคนดี หรือ นักเรียนที่มีความประพฤติดี” ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

อนึ่ง ในการนี้ ผอ.โรงเรียนบางบัวทอง กล่าวต่อที่ประชุมว่า จะทดลองคัดเลือกหรือให้โควต้า “คนดี หรือนักเรียนที่มีความประพฤติดี” ให้มีโอกาสเข้าเรียนในชั้น ม.1 เป็นกรณีพิเศษ สัก 1 ห้องเรียน ประมาณ 30-40 คน ด้วยวิธีการที่เหมาะสม (อาจเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับปานกลาง แต่มีความโดดเด่นด้าน “การเป็นคนดี”) แล้วค่อยทำการวิจัยประเมินผล เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการดำเนินการในปีต่อไป หรือสำหรับโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป...ผมฟังแล้ว รู้สึกชื่นชม ในความคิดของ ผอ.ท่านนี้(ผอ.เกษียณ มีแต้ม) หากโรงเรียนแห่งนี้สามารถดำเนินการได้ตามแนวคิดอย่างแท้จริง..และหากมีโรงเรียนที่คิด และทำแบบนี้ได้จริง น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการกระตุ้นสังคม โดยให้ความสำคัญกับการตอบแทนคนดีในสังคม ไม่ใช่ตอบแทนเฉพาะคนเก่งเพียงอย่างเดียว

 

หมายเลขบันทึก: 228840เขียนเมื่อ 11 ธันวาคม 2008 19:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 พฤษภาคม 2012 14:16 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)

หากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงให้โควต้าแก่เด็กที่โดดเด่นด้าน "ความเป็นคนดี/ประพฤติดี" ได้เข้าเรียน เป็นกรณีพิเศษ น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการกระตุ้นสังคม โดยให้ความสำคัญกับการตอบแทนคนดีในสังคม ไม่ใช่ตอบแทนเฉพาะคนเก่งเพียงอย่างเดียว

  • เห็นด้วยอย่างยิ่ง
  • จะได้สั่งสอนคุณธรรม จริยธรรมกันง่ายขึ้นค่ะ

ครูคิม

  • ขอบคุณครับที่เข้ามาเยี่ยม และร่วมยืนยันแนวคิด

                     

สวัสดีค่ะอาจารย์

   ขอสนับสนุนโรงเรียนที่สร้างสรรค์คนดี

ให้เข้าเรียนเป็นการช่วยให้คนดี ที่ไม่เก่งได้เรียนที่ดีๆ

 

สวัสดีครับ ครูสุ

  • ขอบคุณครับที่เข้ามาสนับสนุนแนวคิด
  • ถ้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียง(มาก ๆ) ให้โควต้าเด็กดีสัก 5 %(เท่า ๆ กับการให้โควต้าเด็กที่มีความสามารถพิเศษ) เด็กไทยคงจะหันมาสนใจการเป็นคนดีกันมากขึ้นแน่ ๆ ครับ
อภิศักดิ์ จันทร์สนาม

เรียน ดร.สุพักตร์

เป็นแนวคิดที่แปลกใหม่แต่น่านำมาใช้กับเมืองไทย ในสถานการณ์วิกฤตทางคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา เช่นนี้

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท