สมัยที่ท่านอธิบดีท่านหนึ่งจะไม่ค่อยถูกใจNGOทำให้ดิฉันต้องยุติการให้NGOเข้ามาทำงานในโรงพยาบาล   อาจารย์จอน  อึ้งภากรก็เคยมาติดต่อกันเพื่อจะทำงานด้วยกัน   ดิฉันก็รู้สึกรำคาญด้วยความไม่เข้าใจ    เมื่อมีการทำงานของกลุ่มNGOในการดูแลเรื่องยาARVทำให้ดิฉันเข้าใจงานของเขามากขึ้น

เมื่อ5เมษา49  ที่สำนักเอดส์ เรามีการประชุมร่วมกับNGO เพื่อเขียนแผนUA    จากความรำคาญใจในอดีตมาเป็นความประทับใจที่เห็นพลังของพวกเราที่ทำงานให้ผู้ป่วยเอดส์

เหตุการณ์ในวันนี้สอนให้ดิฉันอย่าเกลียดใคร  จงใช้พลังของทุกคนมาร่วมใจกันทำงาน   เคยมีพระอยู่องค์หนึ่งที่ท่านสอนว่า    ถ้าดูคนด้วยปัญญาจะไม่เกลียดใคร    ถ้าดูด้วยกิเลสจะมองคนนั้นดีคนนี้เลว       สงสัยปัญญาเราน่าจะสูงขึ้นนิดๆ