ก่อนหน้าที่จะไปฝึกงาน ดิฉันคาดหวังว่าดิฉันจะได้เลือกว่าจะไปฝึกงานในกลุ่มงานไหน เพราะได้รับฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่เขาฝึกงานที่นี่มาก่อน เขาบอกว่า "เขาให้เลือกว่าจะทำอะไร" แต่เมื่อดิฉันได้ไปฝึกงาน เขาได้จัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วว่าแต่ละคนฝึกงานกลุ่มงานไหน ดิฉันมีความรู้สึกว่าการจัดนักศึกษาเข้าฝึกงาน เขาจัดตามวุฒิการศึกษา ว่าเราเรียนหลักสูตรใด คณะใด ทำให้ดิฉันรู้สึกน้อยใจเหมือนกัน ที่เราเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เราไม่ได้เรียนวิทย์คอม หรือวิดวะคอม แล้วเราไม่สามารถทำงานในส่วนพัฒนาระบบ, เครือข่าย ได้ แต่ดิฉันก็ไม่ได้รู้สึกโกรธ เพราะดิฉันทำใจไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าถ้าวัดกันที่ดีกรี เราสู้เขาไม่ได้แน่ แต่ถ้าวัดความสามารถ ดิฉันคิดว่าไม่แน่เสมอไป แต่ตอนนี้ดิฉันก็พอใจในการฝึกงานที่ดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำอยู่ ก็คือ การพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มงาน ถึงแม้ว่าดิฉันจะไม่ค่อยมีความสามารถในด้านการดีไซน์ แต่ดิฉันก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุด

"ไม่เคยทำ ไม่ได้หมายความว่า ทำไม่ได้"