ความเห็น 20543

NGOและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เราเป็นเพื่อนกันนะ

mom
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
       เห็นด้วยกับ "จงใช้พลังของทุกคนมาร่วมใจกันทำงาน" โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะปัจจุบันที่มีปริมาณงานมากมาย ต้องคิด & ต้องทำอย่างรวดเร็ว คำว่า "ทีม" จึงมีความสำคัญและจำเป็นมากต่อความสำเร็จของงาน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนจากการประเมินคุณภาพ HA ของสถาบันที่ผ่านมา งาน TUC มาช่วยเติมเต็มงานคุณภาพของสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัดการดูแลผู้ป่วยเอดส์ตาม HIVQUA, โครงการความร่วมมือของบำราศฯ กับ TUC ก็ถือเป็นพหุภาคี ซึ่งทำให้น้ำหนักของ HPH เพิ่มมากขึ้น ก็ยังมีความรู้สึกว่าคุณนกและคุณติ๋มได้มามีส่วนช่วยในการประสานงานที่ดีกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งแพทย์, กลุ่มการพยาบาล, เทคนิคการแพทย์ ฯลฯ ทำให้โครงการดำเนินอยู่ได้และมีผลผลิตต่อเนื่อง