ความพึงพอใจในการบริการ

ความสำคัญ

การประเมิน

ความพึงพอใจในการให้บริการ

 

ความสำคัญ 

ความสัมพันธระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนนับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง

ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพราะหากโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมากเพียงใดย่อมทำให้ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้นเท่านั้น

          การให้บริการแก่ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนก็เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน

 

วิธีดำเนินการ

 

1.      ศึกษาบริบทงานในหน้าที่และที่ได้รับมอบหมาย

2.      จัดสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ

3.      บริการชุมชนตามบทบาทและหน้าที่

4.      นำแบบประเมินให้ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็น

5.      สรุปผลเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในการให้บริการ

6.      รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการ การศึกษา นวัตกรรมและสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#การประเมินความพึงพอใจ

หมายเลขบันทึก: 228221, เขียน: 08 Dec 2008 @ 19:13 (), แก้ไข: 04 Jun 2012 @ 13:12 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

การประเมิน  มีประโยชน์ในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์  สังเคราะห์  วางแผนพัฒนาต่อไปค่ะ

มีความสุขในทุกๆวัน  นะคะ

แวะมาอ่าน และทักทายค่ะ