คุณอำนวยจะช่วยให้Win-Winได้อย่างไร


การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้องมีทั้งผู้ให้และผู้รับ

บทบาทคุณอำนวย
           ในกระบวนการจัดการความรู้ผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้การดำเนินกิจกรรม"การจัดการความรู้" ประสบผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าประสงค์ หรือล่มลงกลางเวทีชนิดไม่มีปีไม่มีขลุ่ย บุคคลนั้นก็คือ "คุณอำนวย" หรือ Knowledge Facilitator นั่นเอง  ฉะนั้นคุณอำนวยจะต้องรู้บทบาทและต้องแสดงบทบาทของตนเองให้ถูกต้อง
           บทบาทของ "คุณอำนวย" เท่าที่ผู้เขียนมีประสบการณ์ตรง มีมุขเด็ดดังนี้

           ยิงให้ถูกเป้า    เย้าให้ถูกที่    ชี้ให้ถูกคน    สนการสื่อสาร
           ประสานอย่าให้ขลุก     นี่แหละมุข "คุณอำนวย"

           จะเห็นได้ว่าการแสดงบทบาทของคุณอำนวยจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ กล่าวคือ
           ๑. ยิงให้ถูกเป้า  - คุณอำนวยจะรู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย (หัวปลา) ของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละครั้งอย่างชัดเจน
           ๒. เย้าให้ถูกที่ - ในที่นี้หมายถึงการกระตุ้นให้คุณกิจได้แสดงออกโดยการพูดเล่าเรื่องที่ตรงประเด็น เห็นแนวทางที่ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ (Best Practice) 
           ๓. ชี้ให้ถูกคน - คุณอำนวยจำเป็นจะต้องรู้จักสมาชิกผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ไม่ว่าจะเป็น "คุณกิจ" "คุณลิขิต" ดังนั้นจึงจะสามารถใช้คนให้เหมาะสมกับงาน (Put the right man on the right job)
           ๔. สนการสื่อสาร - การสื่อสารของคุณอำนวยต้องใช้ทั้งภาษาพูด (Verbal) ที่ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย และใช้ภาษาท่าทาง (Non-verbal) เช่น แสดงความยิ้มแย้มแจ่มใส  พยักหน้ารับฟังอย่างตั้งใจ ฯลฯ และต้องใช้มธุรสวาจา เป็นสำคัญ
          ๕. ประสาน
อย่าให้ขลุก - คุณอำนวยมีหน้าที่สำคัญคือการประสานงาน (ไม่ใช่ประสานงา) ดังนั้นจึงต้องมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุ่ล่วงไปด้วยดี  หากจะมีปัญหาหรืออุปสรรคประการใดเกิดขึ้น "คุณอำนวย" ก็พร้อมจะร่วมมือแก้ไข ไม่ใช่หลีกหนีปัญหา

ตัวช่วย Win-Win Solution
          การดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ถือว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันทั้งผู้ให้และผู้รับฉะนั้น "คุณอำนวย" ที่ชาญฉลาด จะพยายามยกย่อง ให้เกียรติ ยอมรับ สมาชิกทุกๆคนที่ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งท้ายที่สุดทุกคนก็จะได้รับประโยชน์และมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนสำคัญและมีส่วนช่วยผลักดันให้การดำเนินกิจกรรมประสบผลสำเร็จ

มุ่งมั่นอุดมการณ์
          การจัดการความ(ไม่)รู้ เป็นวัฒนธรรมขององค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ไม่ใช่เป็นงานงอก งานฝาก หรืองานที่จำใจต้องทำ  แต่เป็นงานประจำที่ฝังหยั่งรากลึกลงไปในเนื้องานปรกติ (Built in) จนกลายเป็นวัฒนธรรมการทำงานของบุคคลแห่งการเรียนรู้  ดังนั้นการทำหน้าที่ "คุณอำนวย" จึงเป็นวิถีชีวิต (Way of life) ของนักจัดการความรู้

สืบสานแนวทางKM
          ทั้งหลายทั้งมวล ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นเพียงแนวคิด ที่จะต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดมรรคผล และคนที่มีบทบาทสำคัญก็คือ "คุณอำนวย" (Knowledge Facilitator) ซึ่งอยู่ในหน่วยงาน องค์การต่างๆ จะมาร่วมกันสร้างเครือข่ายคุณอำนวย สืบสานการดำเนินงานจัดการความรู้ KM: Knowledge Management ตามแนวทางที่ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ได้ตั้งปณิธานไว้

        ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ
          ๖ เม.ย.๒๕๔๙

หมายเลขบันทึก: 22811เขียนเมื่อ 6 เมษายน 2006 14:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มิถุนายน 2012 22:06 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี