บริทัทในเครือปูนซีเมนต์ไทยได้ลงพื้นที่เยียม(ฐานการเรียนรู้บ้านโนนสวรรค์)

"จับมือหรือจะสู้จับใจ"

    เมื่อวันที่ 20 -21 มีนาคม 2548  บริษัทในเครือซีเมนต์ไทยได้ลงพื้นที่มาเยียมฐานการเรียนรู้บ้านโนนสวรรค์  เพื่อ แลกเปลียนความรู้ กับหัวหน้าฐานและสมาชิกฐานได้เป็นผู้ให้ข้อมูลและเป็นผู้รับข้อมูลความรู้แนวคิดมากมายครับ

                        .......อ.สมาน บุบผา......

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฐานการเรียนรู้บ้านโนนสวรรค์ความเห็น (0)