การนำเสนอผลงาน 5ส.สร้างสรรค์ / นวัตกรรม ของคณะแพทย์ มีโครงการเข้ามานำเสนอ 24 โครงการ (ถ้าจำไม่ผิด) พยาธิเรานำเสนอหลังสุดครับ คนฟังไม่ต้องพูดถึงหายเกือบหมดเลยที่เห็นก็มีกรรมการและชาวพยาธิ(อ.เสาวรัตน อ.ปลื้มจิต ชาวเคมีไปเกือบทุกคนเลย) นายดำต้องขอบคุณมากเลยครับ และคนอื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยครับ

 AARหลังจากการนำเสนอ

จุดมุ่งหมาย - ต้องการให้ผู้เข้าฟัง(โดยเฉพาะพยาบาลตาม ward )ได้เข้าใจขั้นตอนการทำงานของ lab ด่วน เพื่อให้ได้ผลที่รวดเร็วขึ้นอีก

สิ่งที่ได้น้อยเกินคาด - ตอนทีม lab ด่วนนำเสนอผู้ฟังโดยส่วนมาก(พยาบาล)กลุ่มเป้าหมายของ lab ด่วนกลับเกือบหมดแล้ว ทำให้การต่อยอดยากขึ้น

สิ่งที่ได้มากเกินคาด - มีท่านคณบดี(อ.กิตติ) เป็นกรรมการ ท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงในคณะแต่ท่านให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก ทำให้ผู้นำเสนอมีกำลังใจอย่างแรงกล้าในการนำเสนอผลงาน และอีกอย่างคือได้รับฟังการวิจารณ์การทำงานของคณะแพทย์โดยท่านคณบดีเอง ทำให้เราทราบว่าท่านคิดอย่างไรในเรื่องต่างๆ

กลับไปทำอะไรต่อ - ทำโครงการต่อ แต่ต้องขยายไปอีกจากพยาธิไปที่ ward และหน่วย งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ตอนนี้ทำได้บางส่วน)

ข้อเสนอแนะ - เวลาในการนำเสนอน้อยไปหน่อย ทำให้ต้องรีบสรุปทำให้บางประเด็นขาดหายไป