ทฤษฏี 4 L's ของท่าน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ธวัช มข.
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทฤษฏี 4 L's

วันที่ 5 เมษายน 2549ได้มีโอกาสคุยกับท่าน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ แบบสบายๆ ในอาหารมื้อค่ำท่านเล่าถึงเรื่องทฤษฎี 4 L's ซึ่งน่าสนใจมากครับ เป็นเรื่องการเรียนรู้ของคนซึ่งเป็นแนวทางแบบเดียวกับการจัดการความรู้ คือมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ โดยเน้นเครื่องมือสมัยใหม่ เนื่องจากมีความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร สุดท้ายจะเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นความรู้ฝังลึก ตก ผลึก แห่งการเรียนรู้ ลองอ่านทฤษฎีของท่านดูนะครับ น่าสนใจมาก

ทฤษฏี 4 L's

·    L ที่ 1 คือ Learning Methodology  วิธีการเรียนรู้แบบใหม่เน้นการวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น workshop การทำ assignment โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ Multimedia  

 

·     L ที่ 2 คือ Learning  Environment    การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ คือการสร้างให้ห้องเรียนมีบรรยากาศของการแสวงหาความรู้ร่วมกัน โดยจะจัดห้องเรียนแบบ U-Shape เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา สนุก  สนใจ  และมีส่วนร่วม    บรรยากาศในการเรียนต้องทำให้ผู้เรียนมีโอกาสได้สัมผัสกับธรรมชาติ ผ่อนคลายจากความเครียด  มีมุมกาแฟและหนังสือดี ๆ มีมุมอินเตอร์เน็ตในการรับ – ส่ง e-mail และการ Search หาข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจ โดยที่จะเน้นปรัชญาการศึกษาแบบ Coaching, Facilitator, และ Mentoring บรรยากาศของการหาความรู้ที่ดีนั้นจะทำไปสู่ Creativity ทั้งนี้บรรยากาศการเรียนรู้จะต้องเน้นมาตรฐานในระดับสากล (International Benchmark)

·     L ที่ 3 คือ Learning  Opportunity  การสร้างโอกาสในการเรียนรู้  เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งโอกาสในการได้เรียนรู้และร่วมหารือกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีชื่อเสียงในระดับประเทศ ซึ่งจะสามารถสร้างให้เกิดโอกาสในการร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กันและกัน  

·    L ที่ 4 คือ Learning  Communities       การสร้างชุมชนในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นโดยใช้ห้องเรียนเป็นจุดเริ่มต้น และขยายผลต่อไปในวงกว้าง    ชุมชนโดยทั่วไปเป็นชุมชนแบบ Physical Community  เมื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ขึ้นจะเกิดชุมชนแบบ Digital สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลาทางอินเทอร์เน็ต อีเมล์ การโทรศัพท์สื่อสารกัน  วิธีการเรียน เน้นการเรียนเป็นทีม การทำ Workshop การทำการบ้าน (Assignment)  และการร่วมวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มภารกิจอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (1)

น้อง
IP: xxx.90.247.171
เขียนเมื่อ 
ดีค่ะ...และอ่านแล้วนึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะ  Learning by doing ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นควบคู่กับการ ทำจริง-ปฏิบัติจริง   เรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ  เมื่อได้ทำ..ก็ได้รู้  และเมื่อทำไปเรื่อยๆก็อาจจะ รู้แจ้ง ก็ได้ค่ะ