เมื่อหลายวันก่อนดิฉันพูดคุยกับคนข้างเคียงว่าวันเกิดเขาปีนี้จะทำบุญอย่างไร

และให้ทำอะไรบ้าง คำตอบคือทำบุญอย่างเรียบง่าย นิมนต์พระมารับบิณฑบาตรที่บ้านก็พอแล้ว

   เมื่อวานนี้ 6 ธ.ค. 51 เป็นวันเกิดคนข้างเคียงค่ะ

เราได้จัดเตรียมอาหารคาวหวานจัดใส่ปิ่นโต 10 เถา เครื่องผ้าไตรจีวร 10 ชุด 

น้ำปานะ 10 ลัง ปัยจัยใส่ซอง 10 ซอง ได้ใส่บาตร และถวายของที่เตรียมไว้

แด่พระสงฆ์ 10 รูป พร้อมกับถวายเงินสร้างวิหารหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาว 1แสนบาท

ซื้อเครื่องฟอกไตเทียมให้โรงพยาบาล 1 เครื่อง แจกเงินหลานๆ

คนละ 1พันบาท เป็นอันเสร็จสิ้น

    เป็นการทำบุญที่เรียบง่ายเสร็จเรียบร้อยภายในครึ่งชั่วโมง โดยได้ตัดพิธีการ

ที่จะทำให้คนรอบข้างเหนื่อย ออกไป  คนข้างเคียงบอกว่าทำแค่นี้ก็ได้บุญ

และมีความสุขใจพอแล้ว ข้อสำคัญคือมีความพอเพียงไม่เดือดร้อนผู้อื่น

     พระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาตร (รวมเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี) ท่านบอกว่า

บุญคือ ความตั้งใจที่จะทำบุญอย่างเต็มใจ ไม่เดือดร้อนทั้งตนเอง และผู้อื่น

พิธีการคือการสืบทอดประเพณีที่มีมา เพื่อการชักชวนให้ผู้ร่วมในพิธีเกิดปีติ

เกิดความสงบสุข ในการมีส่วนร่วมอย่างเต็มใจ

     ดังนั้นการทำบุญจึงสำคัญที่ความตั้งใจของผู้ที่จะทำ ทำอย่างพอเพียง

ไม่เดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่น  ที่สำคัญทำแล้วต้องสุขใจ ไม่กังวลในสิ่งที่ทำ

     วันนี้จึงขอเล่าถึงการทำบุญของเรา ทั้งดิฉัน และคนข้างเคียง

 ที่ได้ทำอย่างเรียบง่าย   และสุขใจในบุญค่ะ