วิธีลง postfix บน Fedora Core 4

ผมลง postfix เป็น mail server มาเมื่อหลายเดือนก่อน ตอนนั้น ไม่ได้เีขียนเป็นวิธีการเอาไว้ มาเดือนนี้ ต้องสร้าง server ใหม่ เกิดจำไม่ได้ขึ้นมา ก็เลย เริ่มเห็นความสำคัญว่า ทำอะไรก็ต้องเก็บๆขั้นตอนเอาไว้บ้าง เวลาทีมงานต้องลงเอง จะได้เอาไปใช้ได้ครับ วิธีการทำ ผมก็เปิด blog ขึ้นมา แล้วก็จะ key คำสั่งอะไรลงไป ก็มา copy แล้ว paste ลงไป เรื่อยๆ จนสำเร็จ แล้วค่อยมา สรุปอีกครั้งหนึ่ง

เสร็จแล้ว ผมก็ลองลงใหม่อยู่ 2 รอบ ตามวิธีการที่เขียนไว้ เป็นอันว่าใช้ได้ ก็เลยเอามาเขียนไว้ที่นี่ เผื่อจะเป็นประโยชน์ครับ

เครื่องผมชื่อ yodthong (ยอดทอง) เป็นชื่อของตัวหนังตลุง ทางภาคใต้ครับ (หรอยม๊ายย ;-) เป็น Fedora Core 4 ครับ

[[email protected] ~]# yum install postfix
[[email protected] ~]# cd /etc/postfix
[[email protected] postfix]# vi main.cf

myhostname = your.host.name
inet_interfaces = all
relayhost = your.mailgateway.name

[[email protected] postfix]# /etc/init.d/postfix status
master is stopped
[[email protected] postfix]# /etc/init.d/postfix start
Starting postfix: [ OK ]
[[email protected] postfix]# telnet localhost 25
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.localdomain (127.0.0.1).
Escape character is '^]'.
220 yodthong.cc.psu.ac.th ESMTP Postfix
^]
telnet> q
Connection closed.

[[email protected] postfix]# echo "hello" | mail -s test2 [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของ KXความเห็น (0)