เก็บตก 2 การประชุมวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การบรรยายพิเศษและอภิปราย  วิกฤติ  และโอกาสในการรวมพลังร่วมพัฒนาวิชาชีพครูในอนาคต

 

                                            ศึกษาศาสตร์                     มช.                                             คิดการใหญ่

                        การศึกษา                                               ประเทศไทย                             นั้นวิกฤติ

                        ต้องร่วมด้วย                                          ร่วมกัน                                       สุดชีวิต

                        ใครมีฤทธิ์                                              มีอำนาจ                                     อย่าดูดาย

                                            ดร.                                      กษมา                                          วรวรรณ

                        เบิกโรงอย่าง                                         แข็งขัน                                      ยังไม่สาย

                        การผลิตครู                                            ต้องรอบรู้                                  มีลวดลาย

                        และความรู้                                            หลากหลาย                               ที่จำเป็น

                                            ครูจะต้อง                          พัฒนา                                        อย่างเข้มข้น

                        พัฒนา                                                    ศาสตร์ตน                                 ให้คนเห็น

                        ทั้งวิจัย                                                    ไอ.ที                                           แม้ลำเค็ญ

                        ก็ต้องเด่น                                              ต้องเรียนรู้                                 คู่ทำงาน

                                            ดร.                                      สมบัติ                                         นพรัก

                        ไม่ทึกทัก                                                ยกวิกฤติ                                     ที่เล่าขาน

                        ผล O-A Net                                          N.T.                                            เหมือนประจาน

                        การศึกษา                                               ไม่เบิกบาน                                ประเทศไทย

                                            ฝ่ายผลิต                             ก็แย่                                            แพ้วิกฤติ

                        ครู อาจารย์                                            เหลือน้อยนิด                            ควรแก้ไข

                        หลักสูตร                                               ไม่สอดคล้อง                            กับการใช้

                        จึงควรต้อง                                            ร่วมใจ                                        ให้โลกลือ

                                            เลขาองค์กร                       อมร                                            สิรินันท์

                        เห็นวิกฤติ                                              ร่วมกัน                                       ให้ยึดถือ

                        วิกฤติแรก                                              คือวิกฤติ                                    ความร่วมมือ

                        อย่าต่างคน                                            ต่างยื้อ                                        เพื่อเด่นดัง

                                            ความเป็นธรรม                 เงินเดือน                                   วิทยฐานะ

                        งบประมาณ                                          ต้องสวยสะ                               ให้ถึงฝั่ง

                        การเมืองซ้ำ                                           วิกฤติ                                          จนภินท์พัง

                        ถ้าอยากได้                                             สตังค์                                         ขอเร็วไว (ของบประมาณ)

                                              ท่านสงบ                           อินทรมณี                                  ศรี ก.ค.ศ.

                        ไม่หลอกล่อ                                          คุณภาพ                                     จะสดใส

                        มิติครู                                                      มิติชาติ                                       คู่กันไป

                        คุณภาพ                                                 เด็กไทย                                      ต้องพัฒนา

                                            สู่สากล                               ระดับ                                         นานาชาติ

                        ต้องไม่ขาด                                            พัฒนาครู                                   เพื่อการศึกษา

                        คิดวิเคราะห์                                          ใช้สติ                                         และปัญญา

                        ทุกองค์กร                                              ต้องพึ่งพา                                 กันและกัน

                                            ผอ.                                      คงศักดิ์                                       เจริญรักษ์

                        ส.ค.บ.ศ.                                                 นั้นคึกคัก                                   ไม่ขีดขั้น

                        ทั้งคิดใหม่                                             ทำใหม่                                       ไม่ตีบตัน

                        สอนออนไลน์                                      โดยพลัน                                   เพื่อพัฒนา

                                            ส.ค.บ.ศ.                             เป็นองค์กร                                การเรียนรู้

                        นำไปสู่                                                  คุณภาพ                                     การศึกษา

                        ดำเนินการ                                            เผยแพร่                                      ตลาดวิชา

                        โดยส่งเสริม                                          การศึกษา                                   อย่างช่ำชอง

                                            ดร.                                      อรรณพ                                      พงษ์วาท

                        แสนฉลาด                                             คิดระดม                                    รวมสมอง

                        โดยเชื้อเชิญ                                          หน่วยงานหลัก                        ตามครรลอง

                        ร่วมไตร่ตรอง                                       ร่วมคิด                                       ร่วมมือกัน

                                            ผลประโยชน์                    ของชาติ                                     เป็นที่ตั้ง

                        เราจะไม่                                                หยุดยั้ง                                       การรังสรรค์

                        เราจะร่วม                                              ต่อสู้                                            ร่วมฝ่าฟัน

                        ขอขอบคุณ                                            ทุกทุกท่าน                                ผมขอลา

 

                                                                                                                        รศ.ดร.สมบัติ  นพรัก  (ผู้เขียน)

---------------------------------

                       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรักความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

กว่าจะงอก กว่าจะงาม การศึกษา

เอาซะจน หัวใจชา ไปหลายหน

หลงดีใจ หลายคราวครั้ง ยังพอทน

ถ้าจะเริ่ม-  ต้นอีกครั้ง ยังตามเชียร์...

ระลึกถึงครับอาจารย์

วันพิชิต ศรีสุข (พัฒนาสังคม ป.โท)