เก็บตก 4 งานบริหารสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำอำลาก่อนงานเลี้ยงจะเลิกรา

 

                                บริหาร                   สัมพันธ์                                 ในวันนี้

                สุดยินดี                                  เห็นความรัก                         สมัครสมาน

                พวกเราล้วน                          พร้อมพรัก                             รักชื่นบาน

                ร่วมประสาน                        ไมตรี                                      มีต่อกัน

                                การแสดง              ประทับใจ                             หาใดเทียบ

                มืออาชีพ                                ก็ไม่เปรียบ                            เทียบเรานั่น

                เพราะเรารัก                          เราศรัทธา                              สารพัน

                จึงรังสรรค์                            ได้งามงด                               หมดจดดี

                                ทั้งจุฬาฯ                เกษตรฯ                                 ม.เชียงใหม่

                อีก  บูรพา                              ล้วนสดใส                             สมศักดิ์ศรี

                แห่งบัณฑิต                           ศึกษา                                      บรรดามี

                และขอนแก่น                       สามัคคี                                   ร่วมแสดง

                                ปิดท้ายด้วย            เจ้าภาพ                                  นเรศวร

                การต่อสู้                                 นั้นควร                                  ต้องขันแข็ง

                บริหาร                                   สัมพันธ์                                 รวมเรี่ยวแรง

                จึงจะแกร่ง                            เพื่อเรากล้า                            ท้าประจัญ

                                ดาวกับเดือน         งามเด่น                                  เห็นประจักษ์

                ทั้งหล่อสวย                          คึกคัก                                     ร่วมแข่งขัน

                ร่วมด้วยจิต                            วิญญาณ                                 สถาบัน

                และสุดท้าย                           ร่วมกัน                                   เพื่อรวมใจ

                                ม.เกษตรฯ              มาด้วย                                    ภาษามือ

                เพื่อเป็นสื่อ                           การร่วมโลก                          ที่สดใส

                ไม่ขีดคั่น                                ชนชั้น                                   ภาษาใด

                เราคนไทย                             คือคนไทย                             ร่วมชาติเดียว

                                ม.ราชภัฏ               อุบล                                        นั้นมาแปลก

                เพราะเริ่มแรก                      ก็เริ่มต้น                                 อย่างหวาดเสียว

                พูดอังกฤษ                             ด้วยเขมร                                ตัวจริงเทียว

                สุดท้ายเดี่ยว                          เพลงจีน                                 เพื่อผู้ฟัง

                                จุฬา                        ลงกรณ์                                  มหา ลัย

                มาฟุดฟิด                               ฟอไฟ                                    เล่าความหลัง

                ปัญหาของ                            ภาคใต้                                   เสียงปืนดัง

                แถมด้วยเพลง                       ดั่งเสียงสังข์                          ฝังดวงใจ

                                ม.ขอนแก่น           มีดี                                           เอามาโชว์

                สุดแสนโก้                            ชุดสวย                                   ประยุกต์ได้

                กับสตรี                                  กับวิญญาณ                           แห่งมวยไทย

                และเสียงพิณ                        สดใส                                     ร่วมวิญญาณ

                                ม.เชียงใหม่           อู้คำเมือง                                เรื่องหัวใจ

                ที่ฝันใฝ่                                  วัฒนธรรม                             ตามเล่าขาน

                วิถีแห่ง                                   พื้นเมืองเหนือ                      สืบตำนาน

                อย่างเชี่ยวชาญ                     การแสดง                              แกร่งทุกทาง

                                ขออำลา                 เพื่อนพ้อง                             และน้องพี่

                สิ่งศักดิ์สิทธิ์                          บรรดามี                                 ร่วมสรรสร้าง

                ให้สำเร็จ                               สมประสงค์                          ไม่จืดจาง

                ให้ก้าวหน้า                           ทุกทุกอย่าง                           ดั่งหวังเทอญ                        

 

                                                                                                                รศ.ดร.สมบัติ  นพรัก  ผู้เขียน

--------------------------------

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรักความเห็น (0)