สาระน่ารู้เรื่องปาล์มน้ำมัน ( ตอนที่ 12 )

ดินที่ใช้สำหรับเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน
                การเพาะชำกล้าปาล์มน้ำมัน  ต้องใช้ดินดี  มีความอุดมสมบูรณ์สูง  มีการระบายน้ำดี  มีการถ่ายเทอากาศดี  ดินที่เหมาะสมควรเป็นดินร่วนปนทราย  แต่ถ้าเป็นดินเหนียว  ควรผสมด้วยทรายหยาบแม่น้ำ  ในอัตราดินเหนียว  2  ส่วน  ต่อทรายหยาบแม่น้ำ  3  ส่วน

                ก่อนนำดินกรอกลงถุงเพาะ   ต้องร่อนดินผ่านตะแกรงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 1  เซนติเมตร  เพื่อแยกเศษหิน  และวัสดุปลอมปนอื่น ๆ ที่มีขนาดใหญ่ออก  เพราะหากเศษหินและวัสดุปลอมปนถูกกรอกลงถุงเพาะแล้ว   อาจเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของราก   และอาจทำให้กล้าน้ำมันนั้นเป็นกล้าปาล์มน้ำมันที่เจริญเติบโตผิดปกติได้

อ.ประสาทพร กออวยชัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)