ดูข่าว การจับสลากเข้าเรียนต่อ  ของ สพฐ.
แล้วรู้สึก สงสารเด็กๆ ที่เป็นเหยื่อ การแข่งขัน
"น้ำตาแห่งความเสียใจไหลออกมา"
การแข่งขันถูกปลูกฝังมาตลอดในสังคม
เหมือนกับว่าเกิดมาต้อง แข่งขัน 
ต้องดิ้นรนเพื่อชัยชนะ 
ซึ่งโดยส่วนตัวเห็นว่าเป็นความล้มเหลวของการศึกษาไทย
ปฏิรูปกี่ครั้งก็ไม่สำเร็จ ปฏิรูปกี่ครั้งก็ล้มเหลว