ช่วงนี้กลุ่ม "คุณอำนวย"  ของเราคึกคักที่จะมาคุยกันแบบ F2F  บ้าง   หลังจากที่คุยกับบน blog, email กันมานาน      

เนื่องจากก่อนหน้างาน  มีวันหยุดคั่นค่อนข้างเยอะ   ดังนั้น  ผมจึงทำเป็น mailing list  ของกลุ่มคุณอำนวย   ที่จะมาเจอกันในวันที่ 17-18 เมษายน นี้      เท่ากับเรา  ลปรร.  กันไปด้วย  เพื่อช่วยกันทำให้เวทีของเราบรรลุสิ่งหลายคนต้องการ

ผมจึงขออนุญาตยกข้อความของอาจารย์หมอวิจารณ์  ที่เวียนใน mailing list คุณอำนวยไว้เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมาครับ

เรียนทุกท่าน


ผมใคร่ขอทำความชัดเจนเรื่องวัตถุประสงค์ของการประชุมนี้
 ๑. เพื่อ ลปรร. ประสบการณ์การทำหน้าที่คุณอำนวย และบันทึก เรื่องเล่า และ KA ไว้เผยแพร่และใช้งาน
๒. เพื่อร่วมกันวางแผนการก่อตัวของ KF CoP ของประเทศไทย    ซึ่งจะร่วมกันจัดตั้งโดยกลุ่มคุณอำนวยเอง    ไม่ใช่จัดตั้งโดย สคส.

ดังนั้น จึงเป็นการมาทำงานร่วมกัน   สคส. จึงจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด    และขอกำหนดเงื่อนไขหลัก ๒ ข้อ


ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ที่ สคส. พิจารณาจากการเป็นคุณอำนวยผู้มีประสบการณ์
ผู้เข้าร่วมต้องมาร่วมได้เต็ม ๒ วัน   ย้ำว่าเต็มตลอดการประชุม
สำหรับภาคีของ สคส. ที่คราวนี้ไม่ว่าง หรือว่างวันเดียว ก็ไม่เป็นไรครับ ยังเข้าร่วม KF CoP ที่จะร่วมกันจัดตั้งโดยกลุ่มคุณอำนวยเอง ได้    เพราะ CoP ของเราจะเป็นชุมชนเปิด (inclusive ไม่ใช่ exclusive)   เพียงแต่ในการประชุมคราวนี้ สคส. เชิญเฉพาะผู้ที่มีเวลาว่าง มีสมาธิ ที่จะร่วมกันคิดได้อย่างเต็มที่     เราพยายามสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบประณีต และทุ่มเทครับ
คุณธวัช จะนำเสนอวิธีการจัดประชุมในช่วง ๒ วัน    เพื่อขอ comment   เราต้องการให้การประชุมเป็นจุดเริ่มต้นของ การรวมตัวกันขับเคลื่อน KM ประเทศไทย ในฐานะคุณอำนวย    โดย สคส. ช่วยเป็น คุณเอื้อ เท่านั้น    ไม่ได้เป็นเจ้าของ CoP นี้
สวัสดีครับ
วิจารณ์