ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการอบรมวิทยากร เรื่อง  หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เมื่อวันที่  16 - 20 พฤศจิกายน  2551  ณ  โรงแรมแมกซ์  กรุงเทพมหานคร  จึงขอนำภาพมาอวดคน
สพท.สป. 2   บรรยากาศการประชุมบางส่วนครับ

   
 พี่อ้วนอย่าเครียดสิครับ  ไม่ยากเลยตรับ    ยิ้มเริงร่า
   
 ท่านรองผอ.จากวัดจรเข้ใหญ่หารือกับใครครับ  ต้องอย่างนีสิครับท่านรอง....เกรียง


    ช่วงกลางเดือนตุลาคม พี่ชายจาก สพท.ลำปาง เขต 2   จินดา ฝันคำอ้าย  หนุ่มเมืองรถม้ามาเยี่ยมบ้าน และนำโปรแกรมwebquest  ที่เขียนโดยอาจารย์ไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์ โรงเรียนกันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ พี่จินดาได้เผยแพร่โปรแกรมนี้กับครูทางภาคเหนือแล้ว   ส่วนผมก็ได้รับกุศลนี้ด้วยที่ได้ทดลองใช้  จึงขอขอบคุณไว้ ณ  โอกาสนี้….  ผมได้ทดลองใช้โปรแกรมนี้แล้ว  เห็นว่าดีจึงลองเขียนข้อสอบไว้หลายไฟล์แล้ว  วันหน้าคงนำมาเผยแพร่ ….ส่วนวันนี้อยากถามท่านว่า…ท่านมีในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ระดับไหน…อยากรู้ทดลองทำดู คลิกทดสอบ

เมื่อเปิดโปรแกรมแล้วคลิกแถบสีน้ำเงินคลิก ขวาAllowBlocked Conent ตอบ ตกลง  เพื่อให้เวลาทำแบบทดสอบจะมีการโต้ตอบคำถามและคำตอบตามภาพ  เพื่อทำแบบทดสอบ