เรียนท่านสมาชิกชาวชุมชนเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับที่   พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร ให้สื่อมวลชนเสนอแนวทางออกทางการเมืองของประเทศไทย  หากท่านมีความคิดเห็นใดใดช่วยเสนอแนะกันมานะคะเราจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะ   เพื่อนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาการศึกษาและบุคลากรต่อไปด้วย  และต้องขอโทษชาวชุมชนบล็อกที่หายหน้าหายตาไปจากบล็อก เพราะว่าคุณพ่อเสียชีวิต วันนี้เพิ่มค่อยทำใจได้และมีความคิดถึงชาวชุมชนค่ะ