(30 มี.ค. 49) ไปร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้นำกิจกรรมในชุมชนแออัดประมาณ 50 คน มีคุณพันทิพย์ บุตรตาด คุณสังวาลย์ บุญส่ง เป็นต้น พูดคุยกันเรื่องสถานการณ์การเมืองและบทบาทของคนในชุมชนแออัด
            ความเห็นจากที่ประชุมซึ่งค่อนข้างชัดเจน คือ คนในชุมชนแออัด อยากเห็นความสงบสุขในบ้านเมือง อยากเห็นการใช้สันติวิธี และการทำเรื่องสร้างสรรค์ต่างๆ
            พร้อมกันนั้น คนในชุมชนแออัดก็อยากเห็นการปฏิรูปทางการเมืองรวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเห็นว่าคนในชุมชนแออัดรวมถึงคนฐานรากและคนยากจนทั้งหลาย ควรต้องมีบทบาทร่วมด้วยในการปฏิรูปทางการเมืองและแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าว ซึ่งผู้นำกิจกรรมในชุมชนแออัดที่มาประชุมก็พร้อมจะเข้าไปมีส่วนร่วมเมื่อโอกาสอำนวย

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
4 มี.ค. 49