AAR เรื่อง การจัดทำงบประมาณและแผน


การทำ KM ครั้งต่อไปขอให้เชิญทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกันทำ KM และในโอกาสนี้ก็อยากจะขอความกรุณาทุกท่านที่สนใจ เสนอตัวเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป และร่วมกันกำหนดระยะเวลาที่จะทำ KM ครั้งต่อไปด้วยนะคะ ดิฉันยินดีเป็นสื่อกลางให้

   ก่อนอื่นต้องขอโทษนะคะที่นำ AAR  เรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังช้าไปสักหน่อย  อันเนื่องมาจากที่คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดโครงการ สมศ. ต่อจากที่เราทำ KM กันแล้ว จึงไม่มีเวลาเขียนบล็อค แต่วันนี้พอมีเวลาว่างก็เลยต้องรีบจัดการซะก่อน

        การทำ KM ในวันนั้น (29 มี.ค. 49)  ได้รับความร่วมมือจากหลายๆ คณะ แต่อาจจะไม่ครบทุกคณะ จึงอยากเรียนว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะ ดิฉันต้องการ KM กลุ่มเล็กๆ ไปก่อน เพื่อที่จะดูว่าได้รับความสนใจมากน้อยเพียงใด ปรากฏว่า ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอว่า  การทำ KM ครั้งต่อไปขอให้เชิญทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกันทำ KM  และในโอกาสนี้ก็อยากจะขอความกรุณาทุกท่านที่สนใจ เสนอตัวเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป และร่วมกันกำหนดระยะเวลาที่จะทำ KM ครั้งต่อไปด้วยนะคะ   ดิฉันยินดีเป็นสื่อกลางให้  และดิฉันคิดว่าน่าจะทำ KM เรื่อง การจัดทำงบประมาณและแผนเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อที่หน่วยงานต่างๆ จะได้มีแนวทางการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับน้องๆ คณะอื่นๆ  ที่เพิ่งเข้ามาทำงานในส่วนของงานงบประมาณและแผน  จากการทำ KM ครั้งนั้นจึงขอสรุปเป็น AAR ดังนี้นะคะ

ความคาดหวังจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

       ผู้เข้าร่วมโครงการได้พบปะพูดคุยกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานของแต่ละคณะ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนและงบประมาณ 

สิ่งที่ได้รับเกินความคาดหวัง

       1. ได้ทราบว่ากองบริการและกองแผนงานทำงานคนละส่วน การจัดสรรงบประมาณกับการตั้งเกณฑ์คนละส่วน  หากมีการประสานงานกันจะสามารถทำให้การตรวจสอบงบประมาณชัดเจนกว่านี้  เช่น  ในรายวิชาการศึกษาทั่วไป

       2.  ทราบว่าแต่ละคณะมีวิธีการจัดสรรงบประมาณสู่ภาควิชาที่แตกต่างกัน 

       3.  ทราบแนวคิด และวิธีการจัดทำแผนและงบประมาณจากผู้อำนวยการกองแผนงาน

สิ่งที่ได้รับน้อยกว่าความคาดหวัง

       1.  การเสนอหลักสูตรใหม่เพื่อบรรจุเข้าแผนไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่าควรทำอย่างไร

       2.  เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนบางหน่วยงานไม่มาเข้าร่วม KM

ท่านจะนำสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานท่านอย่างไร

       1. จะร่วมสนับสนุนและผลักดันให้เกิดกิจกรรมเช่นนี้ต่อๆ ไปอีก

       2.  จะนำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการทำ KM นี้ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนางานของหน่วยงานตนเองต่อไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

       3.  นำเสนอวิธีการจัดสรรงบประมาณของคณะอื่นๆ ที่ประสบปัญหาน้อยที่สุดให้กับผู้บริหารของหน่วยงานตนเองรับทราบเพื่อพิจารณานโยบายการจัดสรรงบประมาณในครั้งต่อไป

       4.  จากการรวมกลุ่มครั้งน่าจะมีการดำเนินการทำวิจัยสถาบันเรื่อง การจัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน  แล้วทำผลการวิจัยมาเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย

       สรุปแล้ว  การทำ KM ครั้งนี้  แต่ละคณะได้เล่าถึงการจัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติการว่ามีวิธีการดำเนินการอย่างไร ซึ่งแต่ละคณะมีวิธีการและเทคนิคที่แตกต่างกัน และมีประเด็นที่น่าสนใจจากคณะอื่นๆ เช่น  คณะสหเวชศาสตร์มีการประเมินแผนแบบออนไลน์  คณะเกษตรศาสตร์ มีการสรุปผลรายรับ - รายจ่ายด้านการเงินขึ้นเว็ปไซต์องคณะเพื่อผู้บริหารตรวจสอบได้ทุกวัน  ส่วนคณะอื่นๆ  ในภาพรวมก็เป็นเรื่องการดำเนินงานจัดทำงบประมาณทั่วไป เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมส่วนใหญ่ยังใหม่ต่อการปฏิบัติงานในด้านนี้อยู่มาก  ดิฉันหวังว่า KM ครั้งต่อไปจะเข้มข้นมากกว่านี้ 

       นอกจากนี้ยังได้รับคำแนะนำจาก ผอ.กองแผนงาน  ในเรื่องของการจัดทำแผนงบประมาณ เช่น การเตรียมข้อมูลจำนวนนิสิต การเขียนโครงการในการจัดทำงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงินแผ่นดินและเงินรายได้  การเบิกจ่ายค่าสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป  จึงขอขอบคุณ ผอ.กองแผนที่ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นผู้ให้ความรู้กับเราในครั้งนี้และครั้งต่อๆ ไป

 

                              

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 22481เขียนเมื่อ 4 เมษายน 2006 06:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 10:19 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)
ขอชื่นชมใน Cop ของงานนโยบายและแผนครับ
ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวขัองครับ การจัดทำแผนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณนั้นสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการบรรลุเป้าหม่ยขององค์กร เนื่องจาก กลยุทธ์ คน และเงิน เป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ ผมขอเสนอความคิดเห็นว่าควรนำทั้ง 3 สิ่งนี้มา ลปรร. กันบ่อย ๆ อย่างไม่แยกส่วน จะช่วยมหาวิทยาลัยได้อย่างมหาศาลเลยครับ และถ้าทาง QAU พอจะช่วยอะไรได้ก็ยินดีอย่างยิ่งเลยครับ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี