ข้อคิดจาก 7th HA National Forum

มีประโยชน์ต่อการทำงาน

ขอเก็บตกข้อคิดเล็กๆ น้อยๆ ที่ได้จากการฟังบรรยายในห้องต่างๆ ในงาน 7th HA National Forum ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งดิฉันคิดว่ามีประโยชน์ต่อการทำงานในปัจจุบันและอนาคต
๑. “เพราะมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์เราจึงคำนึงถึงคุณภาพ....รักต่อเพื่อนมนุษย์ ไม่เพียงแต่รักตัวเอง” (ศ.นพ.ประเวศ วะสี) ทำให้มองเห็นว่าเรื่องของคุณภาพมีความลึกซึ้งถึงความมีมนุษยธรรม ช่วยยกระดับจิตใจของคนที่ทำงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
๒. “KM ต้องเป็นเนื้อเดียวกับงานประจำ ไม่ใช่เป็นงานคนละส่วน KM ไม่ใช่ตัวเป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือ” (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช) ย้ำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ KM
๓. “KM คือการจัดการความสัมพันธ์ จัดการความรู้สึก ถ้าความรู้สึกไม่ดี มัน share กันไม่ได้ รวมถึงการจัดการความรู้สึกตัวด้วย” “ทำ KM ไม่ได้หมายความว่าเป็น LO แต่ KM เป็นฐานไปสู่ LO เรื่อง LO ต้องลงไปที่ individual เยอะๆ” (ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด) ช่วยเชื่อมโยงเรื่องของ KM และ LO
๔. “คนเราต้องเจอทุกข์ก่อนถึงจะเปลี่ยนได้” (คุณสุรเดช คุ้มวงศ์)
๕. ได้เรียนรู้เคล็ดลับการนำที่ประสบความสำเร็จของผู้อำนวยการโรงพยาบาลรุ่นใหม่ (หนุ่มๆ ๓ คน) “ได้ใจ ได้ทีม”
๖. “ถามทำไมกับทุกเรื่องราว คิดถึงประโยชน์ร่วมกัน....ผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติงาน องค์กร จะทำอะไรต้องให้ได้ประโยชน์ทั้ง ๓ ฝ่าย” (นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล) ให้แนวทางการตัดสินใจว่าเมื่อต้องการจะทำเรื่องหนึ่งเรื่องใด ว่าทำไปแล้วผู้ป่วยจะได้อะไร คนทำงานจะได้อะไร และองค์กรจะได้อะไร

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (1)

เอนก
IP: xxx.156.129.135
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณอาจารย์ ครับ  ที่สรุปประโยคเด็ด  ให้ได้อ่าน