เหตุเกิดเมื่อเช้า ฉันได้เห็นแมวตัวหนึ่งมันกำลังปีนต้นไม้จะเข้าไปกินลูกนกที่อยู่ในรัง พอดีพ่อแม่นกคงมาเห็นพอดี ทั้งพ่อนกและแม่นกต่างก็ช่วยกันส่งเสียงดังและรุมจิกตีเจ้าแมวจนมันถอยร่นลงไปจากต้นไม้ ฉันเห็นการรวมกำลังของพ่อนกและแม่นกเพื่อปกป้องอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้กับรังและลูกน้อยของตนแล้วก็รู้สึกประทับใจในความกล้าหาญของมันและเกิดความลำเอียงในใจเมื่อคิดถึงผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาของประเทศหนึ่งซึ่ง เสียงสะท้อนร้องเตือนจากนักวิชาการหรือ ผู้ชำนาญการแวดวงต่างๆถึงภัยอันตรายอันกำลังเกิดกับระบบความคิด-การใช้เหตุใช้ผลของผู้คน แต่เสียงร้องเตือนเหล่านั้นกลับถูกมองหรือบิดเบือนว่าเป็นการระแวงเกินกว่าเหตุ ฉันลองนึกเล่นๆว่ามีแมวตัวไหนไหมที่มันคิดจะกินลูกนกแล้วมันจะร้องบอกพ่อนกแม่นก ว่ามันกำลังคิดจะกินนกอยู่ หรือถ้าพ่อนกแม่นกปล่อยปละละเลยยอมให้แมวเข้ามาที่รังแล้วลองคาบลูกของมันเล่นๆดูเผื่อว่าแมวมันอาจจะอยากเป็นเพื่อนเล่นกับนก เมื่อแมวมันเบื่อมันอาจจะปล่อยลูกนกอยู่ที่รังตามเดิม แต่คำถามมีแมวที่ไหนเมื่อมันคาบนกได้แล้วแล้วมันจะยอมปล่อยเหยื่อได้จริงๆ