พอดีค้นเจอเลยนำมาฝาก มีประโยชน์มากครับ

เล่มที่1  เป็นพื้นฐานระดับประถมศึกษา จำนวน 172 หน้า (ระดับประถมก็น่าสนใจมากครับ)

เล่มที่2  เป็นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา จำนวน  83 หน้า

 

 

ต้องการดูเว็บไซต์การใช้งานโปรแกรม GSP ทั้งหมด คลิก  http://gotoknow.org/blog/gsp