วันนี้ได้ทำวีดีโอด้วย

ดึงภาพมาจากเน็ต

มาฟังกลอนกัน

รักคนเขียน
เกรียจคนอ่าน
หน้าด้านๆอ่านอยู่ได้

ดูดาวไร้อารมณ์
มองขนมไร้ความหวาน
ดูปลาไร้กลิ่นคาว
มองหน้าลาวก็คล้ายเธอ