ผมเกิดความคิดนี้ในตอนเช้าของวันนี้ เมื่อเข้ามาอ่านบันทึกของตัวเองชื่อ "บันทึกไหนของ beeman ที่มาแรงในไตรมาสแรกของปี 2549" และตอนนั้นบล็อก beemanNUKM ของผม มีจำนวนข้อคิดเห็นรวมทั้งหมด 496 ข้อคิดเห็นเท่านั้น

  พอท่านอาจารย์ JJ (2 เม.ย. เวลา 23:00 น.), คุณหมอวัลลภ (3 เม.ย. เวลา 8:34 น.) เเขียนข้อคิดเห็นเข้ามา รวมทั้งผมตอบข้อคิดเห็น รวมเป็นข้อคิดเห็น 499 ข้อคิดเห็นครับ

  ลองมาอ่านสามข้อคิดเห็นที่เขียนกันในบันทึกก่อนหน้านี้นะครับ

 • ท่านอาจารย์ JJ มาเขียนข้อคิดเห็นว่า

สม แล้ว สมลักษณ์ สุดยอดนักสถิติ

ใจรัก ใจชอบ ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์

เยี่ยมยุทธ์ ยอดลิขิต ติดอันดับ สคส

 • ส่วนคุณหมอวัลลภก็มาเขียนข้อคิดเห็นว่า
  • ขอขอบคุณอาจารย์สมลักษณ์...
  • บันทึกของอาจารย์ให้ข้อคิด และมีสาระดีมากครับ
  • ขอขอบคุณอีกครั้ง
 •  ส่วนผมก็ตอบข้อคิดเห็นไปดังนี้
  • ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองที่เข้ามาให้กำลังใจครับ
  • เป็นการแสดงความเอื้ออาทรต่อกัน
  • เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเล็กๆ
  • การเขียนบันทึกนอกจากจะถ่ายทอดประสบการณ์ของการทำงาน (ซึ่งเป็นเรื่องที่คาดหวังแล้ว) ควรคำนึงถึงความชอบของผู้อ่านด้วย
  • ผู้อ่านใน gotoknow ส่วนมากเป็นนักวิชาการ แต่เราก็ต้องคิดถึงผู้อ่านที่ต้องการสาระบันเทิงด้วย (ผู้ที่ไม่ได้คาดหวัง) เพื่อให้ผู้อ่านเหล่านี้เข้ามาอ่านและได้รับความรู้ทางวิชาการ (ภาคปฏิบัติด้วย)
  • ความรู้ภาคปฏิบัติ เข้าใจยาก เพราะเป็นความรู้ที่จะต้องลงมือปฏิบัติจริงจึงจะเข้าใจ
  • ไม่เน้นความเข้าใจทฤษฎี แต่เน้นการปฏิบัติ จึงจะเข้าใจ และจะรู้ซึ้งถึงคำว่า "Knowledge"
  • เปรียบดังเรื่อง "ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ" นั่นแล

    ผมคิดว่า แม้ว่าจะเป็นการ ลปรร. เล็กๆ แต่จุดเริ่มอยู่ที่ "ความประทับใจ" ครับ และ การลปรร.ทางเวทีเสมือนมันมีพลังครับ "พลังของความแตกต่าง" และ "พลังของคนคอเดียวกัน" เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางบล็อก หรือเรียกว่า "B2B" อันจะนำพาไปสู่ "F2F" ในอนาคตครับ

   แล้วใครจะเป็นคนที่ 500 ที่เข้ามา ลปรร. (K-sharing) เล็กๆ กับผมครับ ... ผมรออยู่นะครับ