ชบาไพร นามวัยเดิมชื่อเด็กหญิงบุญมี  นามวัย เกิดในครอบครัวชาวนาพื้นเพคนเมืองกาฬสินธุ์ ภูมิลำเนาเดิมคือที่บ้านหนองตาโพน ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ชบาไพร นามวัยในวัยผู้ใหญ่เป็นอดีตเจ้าของวงดนตรี “ลูกทุ่งสาว ชบาไพร  นามวัย “และตำแหน่งนางเอกหมอลำเรื่องต่อกลอนคณะขวัญใจกาฬสินธุ์โดยมีผลงานโดดเด่นและสร้างชื่อให้แก่เธอคือ ขูรูนางอั้ว  เมียสองสมองแตกและ เสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใคร ผู้เขียนเดินทางดั้นด้นเพื่อจะได้พบตัวเธอโดยติดต่อผ่านวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ หลังจากทราบว่าเธอได้รับเกียรติจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ กรมศิลปากรเป็นอาจารย์พิเศษในวิชาหมอลำ ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา แต่ผู้วิจัยต้องพบกับข่าวร้ายเมื่อทราบว่าเธอได้เสียชีวิตไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่าน ผู้ช่วยนักวิจัยลงพื้นที่ทันทีหลังจากทราบที่อยู่แน่ชัด หลังจากพูดคุยกับสามีของเธอจิกซอตำนานประวัติศาสตร์เกี่ยวกับลาวเวียงก็เติมเต็มอีกตัว  โดยเราได้กลอนลำที่อดีตหมอลำชบาไพร นามวัยเคยลำไว้ในชื่อกลอนลำยาวประวัติเมืองกาฬสินธุ์

ลำยาวประวัติเมืองกาฬสินธุ์

            มาบัดนี้  ฉันสิขอประเดิมเรื่องประวัติเมืองอันเก่าแก่  กาฬิสินธุ์น้อพี่น้องคนเริ่มก่อแปลง  อันว่าเวียงจันทน์ฮ้างหลายปีแต่ครั้งก่อน  หลายพะยาแต่สืบสร้างกะยังได้อยู่ดั่งเดิม  คิดเมื่อคาวหลังย้อนตอนเวียงจันทน์สิผุผ่าย  เจ้าอนุราชร้ายเวรเค้าได้ก่อกรรม  อันว่าเวียงจันทร์เศร้าเป็นเวรศรโคตร  คำพังเพยผู้เฒ่าโบราณเค้าเพิ่นก่าวจา  เลยๆมาเป็นท่านเท้าสิริบุญสารเพิ่นได้มาสร้างก่อ  เวียงจันทน์น้อมาแตกม้าง  ข้ามลำโขงมาสร้างแสนคำน้ำก่ำ  อันท้าวแสนหน้าง่ำพากันล้ำล่วงหนี  จึงไปถึงลำห้วยแจละแมนามเก่า  ดอนมดแดงพวกผู้เฒ่าพากันเว้าดอกวามา  อันวาโสมพะมิตรเจ้านั่นทนอยู่บ่มีไหว  ไลผ้าขาวลาวเวียงด่วนมาดอกทางใต้  เพิ่นได้พาพลย้ายหนีตายครั้งยิ่งใหญ่  ข้ามเมืองภูท่อซ้างเมืองซั่งนั่นท่อแลน  มันสุดแสนใจกลุ้มกับไทซุมเป็นไข้ป่า  บางคนยาซ่อยบ่ได้เป็นไข่กะทั่งตาย  บ้างกะเฮฮนฮ้องหานายเป็นตะหน่าย  โอนอนาย….พวกหมอลำจั่งค่อยเว้าลงท้ายดอกวานาย  โสมพะมิตรพากันขนพลย้ายกายกุดสิมคุ้มเก่า  เมืองบัวขาวต่อเท่าลงใต้นั่นต่อไป    ถอยลงไปทางใต้บ้านเชียงเครือท่าเดื่อ  ไพร่พลเหลือลดน้อยเหลือน้อยนั่นค่อยไป  เพิ่นได้สร้างพระไว้องค์ใหญ่ฮิมสิม  นามหนองเทาเก่าเดิมดอกมีต้อน  ตอนเหนือนั่นคือกันองค์กั่น  คนห้าพันครบถ่วนพากันซ่วนก่อแปลง  บ่อนนี่คนเพิ่นเอิ้นบ้านกลางหมื่นดอกนามเดิม  คนห้าพันเป็นซื่อเสียงของเมืองบ้าน  พากันตั้งคารมหม่องอยู่  อีกสี่พันเคลื่อนย้ายลงใต้บ่ถอย  อยู่กลางหมื่นเหลือน้อยสร้างก่อเฮือนซาน  นานพอควรก่อแปลงเป็นบ้าน  ผู้ที่ไปทางใต้แก่งสำโรงเป็นท่ง  สงป่าเปลือยก่อตั้งเป็นบ้านอยู่กะเสิม  พระยาโสมพระมิตรพาพลสร้างแปลงเมืองดอกเฮืองฮุ่ง  สงป่าเปลือยฮิมแม่น้าปางซ้ำก่ำหมอง   มีกาทองกระบี่ง้าวตาววิเศษเลวศึก  อยู่โดนนานพอควรส่วนไผ่บ่มีฮ้อน  คำทวาให้ใบนามอุปราช  ราชวงศ์อีกให้นามซั่นซื่อพวง  อยู่กับเจ้าองค์พ่อโสมพะมิตร  เป็นลูกชายหลวงปัทชาร่วมก่อแปลงเมืองบ้าน  โดนนานได้หลายปีได้สร้างก่อ  สร้างวัดวาหมู่บ้านนานล้ำยิ่งประมาณ  น่าสงสารแต่คนเฒ่าเดินทางไกลอิดอ่อน  มองกาลหลังกับต่าวย้อน  พ.ศ พ้นดอกผ่านกาย  บุญบ่หลายกะตายย้อนศึกฮ่อบางคนน้อผัดล้มป่วย   บางคนโซเมื่อยล้าตายถิ่มน่าอิดู   เฮามาคิดฮ่มฮู้ถึงผู้บรรพบุรุษ  ผู้ที่พาเฮาทำก่อนเดิมคาเค้า  พาเฮาแปงปุนบ้านตามการนั่นหลายเซ่น  เอาชีวิตต่อสู้เพื่อซนเซื่อพวกหมู่เฮา  นับแต่ปีสองพันสามสามหกนั่นหลายปีข้ามล่วง  จึงได้นำสารตรา……….เครื่องบรรณาไปทูลเกล้าองค์สมภารผู้ล้ำค่า  องค์พระพุทธยอดฟ้าขอซ่นดอกเพิ่งบุญ  บุญยาล้นกรุณาได้ทรงโปรด  เปลี่ยนซื่อให้นามเค้ากะเล่าไล  ซื่อว่าชัยสุนทรเจ้านามเมืองเนิ่นกะไส  กาฬสินธุ์ใส่ซื่อให้เมืองบ้านเน้นนั่งปอง  หวนคิดดูเปิงบ้านคนโบราณเพิ่นได้กล่าว   โอนอ……………รถบ่อลาม้าบ่พ้อเดินเท้าดอกย่างเดียว  เทียวไปมาหากันนั่นข้ามดงดอนแสนลำบาก  ย่างขึ้นดงลงฮ่อมฮ่วยแสนยุ่งยากกะใจ  ไปเล้วศึกนั่นแฮงฮ้ายเป็นกับตายคนละเคิ่ง  เหลือเป็นเมืองเหลือเป็นเมืองและบ้านยปานนั้นกะว่าบุญ  เฮาควรทูลเทิดไว้พระทรงเกียรติบูชา  พระมหากรุณาธิคุณผู้เขื่อนแขงแปงบ้าน  บุญสมภารของเจ้าคจักกวีเฉลมเกษ  มีปีะเทศให้ไพร่บ้านเฮาได้ซ้นดอกเพิ่งบุญอันวาคุณของท่านสมภารนั่นมีมาก  บรรพบุรุษหากบ่ดีเลิศล้ำทำให้บ้านนั่นหม่นหมอง  อันบุญคุณล้นเกล้าของเจ้าพ่อโสมพระมิตร  หรือ พระยาชัยสุนทรหากมากมายหลายด้าน  การเมืองฮ้อนชาวนิกรนั่นได้เพิ่ง   เมืองกาฬสินธุ์เฮ็ดฮูบปั้นให้คือท้านท่านพระยา  ขอขมาคันผิดพลั้งฝากความหวังกับเจ้าพ่อ      มือถือกากระบี่พร้อมยืนเทินเท้อได้เม่อมอง     มือทั้งสองประนมน้อมกตัญญูรู้คุณค่า      ราชการทุกถ่วนหน้า     ข้าลำร้องให้ท่องจำ  ชัยสุนทรคนเค้าเอานามฮอดสิบสี่  สุดแสนดีตั้งแต่เค้าจนกะเท่าทั่งปลาย  นางบรรยายมาโดนแล้วประวัติเมืองเกี้ยงอ่อฮ่อย  ลำว่าหวานแซบซ้อยอภัยข่อยผู้แอ่วลำ………..ละนา

 

จากการศึกษาตำนานและตำนานประวัติศาสตร์ดังกล่าวช่วยให้เห็นความเป็นมาหรือการคลี่คลายของอดีตได้ตั้งแต่สมัยก่อนที่จะมีการบันทึกเรื่องราวเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ผู้เขียนได้จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานที่นำไปสู่ความรู้ความเข้าใจเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสังคมลาวเวียงเมืองกาฬสินธุ์โดยเฉพาะลาวเวียงบ้านกลางหมื่น แห่งนี้  เพราะตำนานทางประวัติศาสตร์ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้ช่วยให้ผู้เขียนเกิดความเข้าใจลึกซึ้ง(insights)เกี่ยวกับคนที่นี่มากกว่าการเหมารวมว่าเป็นคนอีสาน(ไทลาว)นอกจากนั้นผู้เขียนยังสามารถมองเห็นภาพความเคลื่อนไหวและแรงผลัก(motives)ความเชื่อและความบันดาลใจของคนในท้องถิ่น ยิ่งกว่านั้นตำนานดังกล่าวยังให้ผู้เขียนสืบเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับบุคคลในประวัติศาสตร์(historical figure)ทั้ง หลวงปู่สามขาบุคลสำคัญของบ้านกลางหมื่น หรือ แม้แต่ท้าวโสมพะมิตรเจ้าเมืองคนแรกของเมืองกาฬสินธุ์