บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) สร้างสังคมและชุมชนด้วยการวิจัย