ฅน กับ องค์กร

ท่านอาจารย์ ดร.อีดิธ ผู้จัดการโตโยต้า จังหวัดมุกดาหาร ได้ "เล่าประสบการณ์" ในการดูแลบริษัท ซึ่งมีคนหลากหลายความรู้ ท่านได้เล่าว่า

" คนในองค์กร หากไม่ช่วยกัน งานจะไม่เดิน"

" ต้องแยกเรื่อง ส่วนตัว และ งานส่วนรวม"

" งานที่เกี่ยวข้องกับ ผู้อื่น ให้ดำเนินการก่อน โดยเฉพาะ ผู้มารับบริการ ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้าที่มาติดต่อ หรือ คนในบริษัท"

" ต้องให้เกียรติกันในการทำงาน ตั้งแต่คนงานทำความสะอาด เพราะจะเป็นผู้ที่ทำให้สถานที่ดูดี"

" ปัญหาในที่ทำงาน คนทำงาน โดยเฉพาะรากหญ้า ซึ่งสัมผัสงาน จะรู้ดีที่สุด และ จะนำมาสู่การพัฒนา หากเราให้เขาได้แสดงความคิดเห็น "

" การทำงาน ท่านเคยถามทีมงานว่า ภายใน ๗ วันที่ผ่านมา เคยมีใคร ชมว่าทำงานดีหรือไม่ และ ทำนองเดียวกัน เจ้าตัวเคย ชมคนอื่น หรือไม่ "

 ฟังแล้วได้ประเด็น ข้อคิด ในการทำงานกับ

 " ฅน " 

มากมาย ครับ

JJ