ตัวช่วย ภาพนี้ ๔

  สบายๆวันหยุด หลังจากไปใช้สิทธิ์ ลองใช้ตัวช่วยสำหรับ ภาพนี้ "มีรางวัล ๔" เพื่อ "ลปรร"

ของที่ระลึกประจำจังหวัดนี้ครับ

บริเวณด้านหลัง เป็นที่พักผ่อน สบายๆ

JJ