ไตรมาสแรกของปี 2549 ผมเขียนบันทึกใน beemanNUKM จำนวนทั้งสิ้น142 บันทึก แยกเป็นเดือนมกราคม 51 บันทึก เดือนกุมภาพันธ์ 39 บันทึก และเดือนมีนาคม 52 บันทึก

   ผมลองสำรวจดูบันทึกที่มาแรงสัก 10 บันทึก (บันทึกยอดนิยม) พร้อมๆ กับลองวิเคราะห์ว่าทำไมถึงได้รับความนิยม

 

อันดับ

ชื่อบันทึก 

วันที่บันทึก 

Rating 

ข้อคิดเห็น 

 1

ปัญหาครอบครัว (วัยรุ่น) เกิดจากอะไร

31 ม.ค.49

 582

 1

 2

ตำนาน"ปาท่องโก๋" (๕)

 5 ม.ค.49

 333

 0

 3

6 ทวีป แล้วครับ

16 ก.พ.49

 315

 4

 4

สามัคคีชุมนุม

 3 ม.ค.49

 291

 0

 5

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) มาแล้ว

16 ก.พ.49

 193

 6

 6

บล็อก Counter ทำให้เกิดความรู้ใหม่

16 ม.ค.49

 185

 0

 7

ภาพสวยๆ ของพระธาตุนาดูน (V2)

 8 ม.ค.49

 177

 2

 8

มุมมองการศึกษา (ส่วนตัว) : การจัดการศึกษาอาจจะเปลี่ยนไป

22 ม.ค.49

 161

 4

 9

ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา

 3 ม.ค.49

 161

 0

 10

Tacit Knowledge ด้านการถ่ายภาพ (พระธาตุนาดูน) ของ beeman

 8 ม.ค.49

 157

 5

 11

มีภาพจาก"แดจังกึม"มาฝาก

22 ม.ค.49

 145

 3

   

 *******

   

    วิเคราะห์

 • อันดับ 1 เพราะชื่อเรื่องตรงกับปัญหาปัจจุบัน (บึนทึกเขียนอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้)
 • อันดับ 2 ชื่อเรื่องดี เพราะคนชอบอ่านตำนาน
 • อันดับ 3 มีคำว่า "ทวีป" ใช้เป็นคำ keyword ค้นจาก google
 • อันดับ 4 เพราะผู้คนกำลังต้องการความสามัคคี
 • อันดับ 5 เป็นเรื่องที่ นักเรียนและนิสิต นักศึกษาต้องทราบ
 • อันดับ 6 เป็นเรื่องที่ชาว gotoknow อยากรู้
 • อันดับ 7 ภาพสวยๆ ใครก็อยากชม ยิ่งเป็นภาพพระธาตุนาดูนยิ่งหายาก
 • อันดับ 8 เป็นเรื่องการศึกษา คนส่วนใหญ่สนใจ
 • อันดับ 9 เป็นเพลงเทิดพระเกียรติในหลวง พสกนิกรจึงสนใจ
 • อันดับ 10 คล้ายอันดับ 7 แต่ชื่อ Tacit Knowledge คนส่วนมากไม่เข้าใจความหมาย
 • อันดับ 11 กระแสปัจจุบันนี้ ถ้ามีคำว่า "แดจังกึม" คนสนใจ ยิ่งมีภาพด้วยยิ่งสนใจใหญ่