รายงานฐานะการเงิน

      เมื่อวันที่มีการประชุมเครือข่ายฯสัญจรฯ (26 มีนาคม  2549)  ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ได้รับเอกสารสรุปรายงานฐานะการเงินของเครือข่ายฯ      เมื่อนำมานั่งอ่านอย่างพินิจพิจารณาแล้วปรากฎว่าเป็นรายงานฐานะการเงินกองทุนเพื่อการชราภาพ (5%) และ  กองทุนเพื่อการศึกษา (5%) จากเงินครบวงจรชีวิตที่แต่ละกลุ่มสมทบมาที่เครือข่ายฯ  โดยผู้ที่รับผิดชอบทั้งสองกองทุนนี้  คือ  อ.สมพิศ  วงศ์คำ  (เป็นเลขานุการของเครือข่ายฯด้วยค่ะ)  รายงานฐานะการเงินของทั้ง 2 กองทุนนี้มีความยาวประมาณ 2 หน้าค่ะ  ความจริงผู้วิจัยก็อยากจะนำเสนอตารางรายละเอียดทั้งหมดค่ะ  แต่ด้วยความที่เป็นคนพิมพ์เก่งมากก็เลยขอสรุปแทนก็แล้วกันนะคะ  มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

     จากตารางสะท้อนให้เห็นว่าเครือข่ายฯเริ่มก่อตั้งขึ้นมาในปี 2543  โดยองค์กรออมทรัพย์ชุมชนนาก่วมใต้เป็นสมาชิกในลำดับแรก  จนกระทั่งถึงปัจจุบัน (เดือนธันวาคม 2548) เครือข่ายฯมีสมาชิกทั้งสิ้น 20 กลุ่ม

     เมื่อพิจารณายอดเงินสมทบของกองทุนเพื่อการชราภาพ  พบว่า  เมื่อถึงเดือนธันวาคม  2548  เครือข่ายฯต้องมียอดเงินสมทบทั้งสิ้น 237,452 บาท  แต่สามารถเก็บเงินจากกลุ่มซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายฯได้ทั้งสิ้น 188,586 บาท  ดังนั้น  จึงมีเงินที่กลุ่มต่างๆค้างจ่ายให้กับเครือข่ายฯทั้งสิ้น 48,866 บาท  โดยมีกลุ่มที่ไม่ค้างชำระเลยจำนวน 4 กลุ่ม  คือ  องค์กรออมทรัพย์ชุมชนนาก่วมใต้ , องค์กรออมสทรัพย์ชุมชนบ้านป่าตัน , องค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านวังแคว้ง , องค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านร้อง

     ในขณะที่เมื่อพิจารณายอดเงินสมทบของกองทุนเพื่อการศึกษา  ข้อมูลที่ออกมาก็เช่นเดียวกัน  กล่าวคือ   เมื่อถึงเดือนธันวาคม  2548  เครือข่ายฯต้องมียอดเงินสมทบทั้งสิ้น 237,452 บาท  แต่สามารถเก็บเงินจากกลุ่มซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายฯได้ทั้งสิ้น 188,586 บาท  ดังนั้น  จึงมีเงินที่กลุ่มต่างๆค้างจ่ายให้กับเครือข่ายฯทั้งสิ้น 48,866 บาท  โดยมีกลุ่มที่ไม่ค้างชำระเลยจำนวน 4 กลุ่ม  คือ  องค์กรออมทรัพย์ชุมชนนาก่วมใต้ , องค์กรออมสทรัพย์ชุมชนบ้านป่าตัน , องค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านวังแคว้ง , องค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านร้อง

     เมื่ออ่านสรุปของผู้วิจัยแล้วไม่รู้ว่าจะเข้าใจกันหรือเปล่าคะ  ถ้าไม่เข้าใจหรือมีคำแนะนำอะไรก็เขียนบอกมาได้นะคะ  วันนี้ขอเล่าแค่นี้ก่อนค่ะ  จะรีบออกไปเลือกตั้งและเดินทางกลับลำปางค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (1)

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

อยากให้อ.อ้อมศึกษาแนวคิดกองทุนสวัสดิการลำปางอย่างละเอียดโดยมีข้อมูลสถานภาพกองทุนย่อยต่างๆประกอบดังตัวอย่างที่เขียนเล่า เช่น มีเงินเข้ากองทุนต่างๆเท่าไร กลุ่มไหนขาดส่งบ้าง การใช้สวัสดิการของแต่ละกองทุนเป็นอย่างไร เป็นต้น เพราะตอนนี้มีการทดลองแยกตัวไปบริหารจัดการเอง ทีมวิจัยน่าจะทราบสภาพปัญหาของระบบเดิมที่เป็นอยู่จากข้อมูลและการวิเคราะห์
การกระโดดไปทดลองแบบใหม่ก็เป็นเรื่องดี แต่นักวิจัยควรรู้สถานภาพต่างๆของระบบเดิม เพื่อความเข้าใจ จะได้ตามดูการทดลองระบบใหม่โดยสามารถให้คำชี้แนะได้ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาด้วย)