ความเห็น 19718

รายงานฐานะการเงิน

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

อยากให้อ.อ้อมศึกษาแนวคิดกองทุนสวัสดิการลำปางอย่างละเอียดโดยมีข้อมูลสถานภาพกองทุนย่อยต่างๆประกอบดังตัวอย่างที่เขียนเล่า เช่น มีเงินเข้ากองทุนต่างๆเท่าไร กลุ่มไหนขาดส่งบ้าง การใช้สวัสดิการของแต่ละกองทุนเป็นอย่างไร เป็นต้น เพราะตอนนี้มีการทดลองแยกตัวไปบริหารจัดการเอง ทีมวิจัยน่าจะทราบสภาพปัญหาของระบบเดิมที่เป็นอยู่จากข้อมูลและการวิเคราะห์
การกระโดดไปทดลองแบบใหม่ก็เป็นเรื่องดี แต่นักวิจัยควรรู้สถานภาพต่างๆของระบบเดิม เพื่อความเข้าใจ จะได้ตามดูการทดลองระบบใหม่โดยสามารถให้คำชี้แนะได้ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาด้วย)