ก่อนหย่อนบัตร ดูสีบัตรให้ดี

 ไปมาแล้วครับ หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ชุดแรกของหน่วยเลยครับ

    เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยที่ JJ ไปใช้สิทธิ์ แจ้งผู้มาลงคะแนน ว่า                                 

   " ให้ใช้ตรายาง กากะบาด"

      "ต้องสังเกตุสีบัตรครับ ว่าจะหย่อนกล่องใด บุคคล หรือ บัญชีรายชื่อ สีบัตรใกล้เคียงครับ"

   ต้องใช้ " สติ และ สมาธิ"

JJ