ข่าวประชาสัมพันธ์(หนังสือดีที่ควรอ่าน)

การพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงเชิงกลยุทธ์ กรอบความคิดในการใช้ผู้มีศักยภาพสูงสูงในการสนับสนุนกลยุทธ์ขององค์กร

ดิฉันได้พบหนังสือดีที่น่าอ่าน จึงอยากแนะนำให้ทุกคนได้อ่านกันนะคะ
การพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงเชิงกลยุทธ์ โดย William J. Rothwell & H.C. Kazanas
กรอบความคิดในการใช้ผู้มีศักยภาพสูงในการสนับสนุนกลยุทธ์ขององค์กร
                                   
เกี่ยวกับหนังสือ
       การพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงเชิงกลยุทธ์: กรอบความคิดในการใช้ผู้มีศักยภาพสูงในการสนับสนุนกลยุทธ์ขององค์กร คือ คู่มือการวางแผนการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงในเชิงกลยุทธ์ การกำหนดและวิเคราะห์กลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ในการพัฒนาไปปฏิบัติตลอดจนการประเมินผลของกลยุทธ์และแผนการพัฒนา โดยมีเจตนารมณ์ 3 ประการคือ 1) นำเสนอทฤษฎีการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง 2) วิธีการนำทฤษฎีไปประยุกต์ปฏิบัติให้เกิดการบูรณาการการเรียนรู้ที่มีและไม่มีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อนำไปสู่ประโยชน์ขององค์กรและบุคลากรในองค์กร และ 3) นำเสนอตัวอย่าง กิจกรรม และกรณีศึกษา ของการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงในเชิงกลยุทธ์
      หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือการปฏิบัติที่เหมาะเป็นอย่างมากกับนักพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารเพื่อให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง เนื่องจากหนังสือเล่มนี้เน้นที่การนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งเห็นได้จากการให้รายละเอียดในการนำตัวแบบและทฤษฎีถ่ายทอดเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นขั้นตอน และมีกิจกรรมเป็นจำนวนมากที่ช่วยให้แนวทางและเรียบเรียงความคิด เช่นในเรื่องการวางแผนการพัฒนา การออกแบบกิจกรรมการพัฒนา เป็นต้น นอกจากนี้กิจกรรมต่างๆประกอบไปด้วยแนวทางและคำถามมากมายที่เป็นระบบ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับนักพัฒนาบุคลากรมือใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร
อ่านและสรุปโดย
อังคณา อัศวสกุลไกร
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
สำนักงาน ก.พ.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PR.Libraryความเห็น (1)

ขจิต ฝอยทอง
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
  • น่าสนใจดีครับ จะรีบไปหาอ่าน
  • ขอบคุณที่แนะนำ

     Walking 2