ไฟล์ XPI ปกติแล้วเป็น plugins สำหรับ Mozilla browsers. (XPI=Cross Platform Installable File ซึ่งหมายถึงไฟล์ติดตั้งบนระบบคอมพิวเตอร์แพลตฟอร์มใด ๆ ) เราสามารถเปิดและติดตั้งไฟล์ได้โดยใช้โปรแกรม Mozilla Firefox นั่นเอง การตั้งค่าตัวแปรต่าง ๆ ของ Firefox สามารถทำได้โดยไปที่ about:config