รวมพลังพัฒนาคุณภาพ อาชีวศึกษา (๓)

  ติดต่อ

  กรณีศึกษา การ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนา  

ลปรร เพื่อการพัฒนา

 ภาพบรรยากาศ การ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ โดยให้แต่ละท่านแนะ ตนเอง และ เล่า ประสบการณ์ในการพัฒนาการประกันคุณภาพของหน่วยงานที่สังกัด ว่า ประเด็นใดสมควรเป็นแบบอย่างกับ สถาบันอื่น"โดยเน้น HOW TOว่าทำอย่างไร "

 กรณีตัวอย่าง จาก วิทยาลัยสารพัดช่าง " จุดเด่น คือ การบริการชุมชน " โดยมีการสอนระยะสั้นให้กับชุมชน ในเรื่องอาชีพต่างๆ

มีศูนย์ซ่อม เป็นหน่วย "เคลื่อนที่" ออกไป "ให้ความรู้ และ การบริการ"

การบริการออกไปช่วงปีใหม่ไทยและสงกรานต์

อีกกรณี ที่น่าสนใจ คือ วิทยาลัยพาณิชยการ บึงพระ จังหวัดพิษณุโลก  มีจุดเด่นเน้นการพัฒนาผู้เรียน โดย สอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติทั้งในวิชาชีพและวิชาสามัญ ที่สำคัญ คือ " มีการสอบสัมภาษณ์ ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม" ทางสถาบันมีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ นับตั้งแต่มีการ ประชุมปรึกษาหารือ จนกระทั่งมีการจัดสอนเสริม ผลสุดท้ายนักเรียนสามารถ "สอบผ่าน มาตรฐาน ด้านวิชาชีพ จำนวนเพิ่มขึ้น"

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

หมายเลขบันทึก: 22236, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:19:26+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้#สมศ#รวมพลัง#พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาไทย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)