ส่งงานเกี่ยวกับการจัดทำบทเรียนคอมฯช่วยสอน

สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

ข้าพเจ้าและคณะได้จัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ โดยอาศัยหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็ก หลักทฤษฏีพฤติกรรมของสกินเนอร์ และกลุ่มปัญญานิยม โดยแบ่งหัวข้อ ดังนี้
1.ดูแลร่างกายให้สะอาด
2.ไม่ขาดแปรงฟัน หมั่นหาหมอ
3.ล้างมือก่อนกิน หลังถ่ายไม่มอซอ
4.อาหารเพียงพอ ไม่ปนปลอม
5.อย่าสำส่อน ยาเสพติด
6.ครอบครัวใกล้ชิด จิตถนอม
7.อุบัติเหตุอย่าประมาท พลาดเป็นตรอม
8.ออกกำลัง อย่าให้ผอม ไม่อ้วนเกิน
9.ร่าเริง แจ่มใส ให้ใจคึก
10.สร้างสำนึกต่อสังคม
ส่วนความคืบหน้าจะรายงานเป็นระยะๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อดุลย์ สาริบุตรความเห็น (0)