ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ (3)

พิชชา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ดร.อิดิธ นามประกาย ได้มาร่วมเล่าประสบการณ์

ดร.อิดิธ นามประกาย  ( ผู้จัดการบริษัทโตโยต้า  จ.สกลนคร )  ได้มาร่วมเล่าประสบการณ์ในหัวข้อ แนวคิดและประสบการณ์การบริหารองค์กร

        “ คนคือสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร   ทุกคนในองค์กรมีความสำคัญ  อย่างเช่น  คนทำความสะอาด  ถือเป็นด่านแรกที่ทำให้ภาพลักษณ์องค์กรดีตั้งแต่แรกเห็น  หากสถานที่ดูดี  ลูกค้าทั้งใน(เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน) และลูกค้าภายนอก(ผู้รับบริการ) รู้สึกดีอยากมาทำงานหรือใช้บริการ  ...การให้ความสำคัญ คนในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ  เพื่อจะให้คนในองค์กรทำหน้าที่ตอบสนองผู้รับบริการได้มากที่สุด 
          นอกจากนี้ ต้องทำงานอย่างเต็มใจกับผู้จ่ายเงินจ้างเรา  มิใช่ธนาคาร  หรือเจ้านาย  แต่เป็นเงินจากภาษีประชาชน  ภาษีจากเพื่อนร่วมงาน  การทำงานจึงต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน  รู้จักชื่นชมให้กำลังใจกันเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงาน  และควรบริการประชาชนด้วยความเต็มใจ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKEความเห็น (0)