ขั้นตอนการสอนของฮันเตอร์

  ติดต่อ

  รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านความรู้และทักษะ  

 

ได้มีโอกาสรู้จักรูปแบบการสอนของฮันเตอร์เมื่อปีการศึกษา 2550

จากการค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้สอนนักเรียน ไปพบอยู่ในวิทยานิพนธ์ของ  คุณครูพัชรี ปฏิรูปวาที มหาวิทยาลัยศิลปากร และนำมาใช้กับนักเรียน ปรากฏว่าได้ผลดี นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนดี จึงสนใจอยากศึกษารายละเอียดเพิ่ม จึงหาวิธีติดต่อกับเจ้าของวิทยานิพนธ์ จนพบ คุณครูพัชรี น่ารัก มาก ส่งตำรามาให้ 3 เล่ม ซึ่งเขียนโดย ดร.วัชรา เล่าเรียนดี อาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร อยากขอบคุณ คุณครู พัชรี ไว้ ณ ที่นี้ เพราะเป็นบุคคลที่มีน้ำใจมาก  ทั้งๆ ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย  และอีกครั้งที่ประทับใจกับไมตรีจิตที่ให้ คือโทรมาหา "พี่หนูจะเข้ากรุงเทพฯไปหาอาจารย์ วัชรา แล้วจะหาซื้อตำราเล่มใหม่ของอาจารย์มาฝาก 1 สัปดาห์ต่อมาก็ได้ตำราเล่มใหม่จริงๆ นี่แหละ.น้ำใจคนไทย.

        จากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่า รูปแบบการสอนของฮันเตอร์ เป็นรูปแบบการสอนที่ประยุกต์มาจากรูปแบบการสอนทางตรง ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่เป็นสากล ตามที่ ทิศนา แขมมณี ได้เขียนไว้ใน ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  

          รูปแบบการสอนของฮันเตอร์เป็นรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะที่ต้องมีรูปแบบวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยครูจะต้องแสดงแบบให้นักเรียนเห็น เข้าใจชัดเจน

ดังนั้นจึงอาจจะไม่เหมาะสำหรับการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาการคิด และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

           ขั้นตอนการสอนของฮันเตอร์ มีนักการศึกษาของต่างประเทศหลายท่าน นำเสนอไว้อาจแตกต่างกันบ้าง บางท่านบอกว่า มี 7ขั้นตอนบางท่านบอกว่ามี 8 ขั้นตอนและบางท่านนำเสนอว่ามี 9 ขั้นตอน จากการศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าว มีความเข้าใจว่า การที่จำนวนขั้นตอนไม่ตรงกันนั้นเป็นเพราะว่า บางท่านได้รวมขั้นตอนบางขั้นตอนเข้าด้วยกัน เพื่อให้กระบวนการเรียนกระชับขึ้น

           ผู้เขียนศึกษารายละเอียดทุกขั้นตอนจนเข้าใจและด้วยใจรัก เพื่อนำความรู้ไปทำผลงานทางวิชาการ ทำไปได้พอสมควร มีผู้ท้วงติงว่า การเสนอผลงานโดยใช้วิธีสอน มักไม่ค่อยผ่านการประเมิน ด้วยเหตุผลต่างๆ นาๆเช่น ลักษณะของผลงานมักดูไม่ค่อยชัดเจนเหมือนนวัตกรรมอื่นๆ..ให้ทำเป็นแบบฝึกจะดีกว่า หรือประเภทอื่นดีกว่า  ซึ่งค้านกับความคิดของผู้เขียนมาก เพราะผู้เขียนคิดว่าการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา  ดำเนินการสอนตามขั้นตอน ทีละขั้นๆจากง่ายไปยาก โดยมีสื่อประกอบทุกขั้นตอน น่าจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ได้มากกว่าการใช้สื่อเพียง ชนิดเดียว..แต่ด้วยกระแสของการท้วงติง ผู้เขียนจึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบของผลงาน..ใหม่.ทั้งที่ทำไปค่อนข้างเยอะแล้ว

           ดังนั้น ด้วยใจยังรัก ในรูปแบบการสอนของฮันเตอร์ จึงได้ทำผลงานบางส่วนที่ได้ทำแล้ว มานำเสนอในที่นี่ หากท่านผู้ที่อ่านพบอยากแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือให้คำแนะนำ จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

          ขั้นตอนการสอนของฮันเตอร์ตามที่ วัชรา เล่าเรียนดี นำเสนอมี 7 ขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นนำ (Anticipatory Set) ก่อนเริ่มสอนครูจะต้องช่วยให้นักเรียนรู้ว่าเขาจะต้องเรียนอะไร มุ่งเน้นเรื่องอะไรบ้าง

 

2. แจ้งหรือบอกวัตถุประสงค์การเรียนรู้และเป้าหมายของการเรียนรู้ (Objectivesand Purposes) โดยบอกให้นักเรียนทราบว่าจะเรียนอะไร มีประโยชน์อย่างไร นักเรียนต้องทำอะไรได้บ้าง

 

3. การเสนอเนื้อหาสาระใหม่ หรือทักษะใหม่ (Input) โดยที่ครูจะสอนเนื้อหาสาระ และทักษะ โดยใช้กิจกรรมการสอนและการเรียนรู้ที่หลากหลาย

 

4. เสนอรูปแบบ ทำรูปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ให้ดู (Modeling) การเสนอรูปแบบ ทำแบบให้นักเรียนดูเป็นการช่วยให้นักเรียนมองเห็นสิ่งที่เรียน ที่เป็นกระบวนการชัดเจนหรือ ผลลัพธ์ที่ต้องปฏิบัติให้ได้

 

5. การตรวจสอบหรือทดสอบความรู้ความเข้าใจ (Checking for Understanding) ฮันเตอร์ เสนอว่าในขั้นตอนนี้ควรให้นักเรียนชูนิ้วชี้เมื่อนักเรียนเข้าใจคำสั่งต่าง ๆ หรือการแนะนำใหม่ ๆ หรือเมื่อเห็นด้วยกับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้น

 

6. การให้ฝึกปฏิบัติโดยครูคอยแนะนำ (Guided Practice) การฝึกทักษะใหม่ ๆ ความรู้หลักการใหม่ที่เรียนโดยครูคอยช่วยเหลือแนะนำอย่างใกล้ชิด

 

7. การให้ฝึกโดยอิสระ (Independent Practice) การให้นักเรียนฝึกปฏิบัติโดยอิสระตามลำพัง ควรจะทำเมื่อแน่ใจว่านักเรียนจะไม่ทำสิ่งใดผิดพลาดที่รุนแรง ถ้ายังไม่พร้อมครูควรให้ฝึกโดยที่ครูคอยแนะนำให้มากก่อน

        

    ครั้งต่อไปจะนำเสนอตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

ตามรูปแบบการสอนของฮันเตอร์

         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รูปแบบการสอนของ เมดิลีน ฮันเตอร์

หมายเลขบันทึก: 222265, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 19:50:49+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 17, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เทคนิคการสอน#รูปแบบการสอน#รูปแบบการสอนของฮันเตอร์#รูปแบบการสอนทางตรง#เมดิลีนฮันเตอร์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (17)

แวะมาอ่านรับความรู้ค่ะ

ขอบคุณนะคะ

มีแต่สิ่งดีๆเสมอๆนะคะ

เจริญพร โยมนัฐพร

การศึกษาทางโลกนั้นไม่มีวันจบสิ้น

แต่การศึกษาธรรมมีสิ้นสุดคือ นิพพาน

 

เจริญพร

สวัสดีค่ะ P @..สายธาร..@

 • ดีใจจังที่ @..สายธาร..@ เข้ามาเยี่ยม..
 • ครูส้มเข้าไปเยี่ยม@..สายธาร..@หลายครั้งแล้วหละ..
 • แอบดู..ภาพ สายน้ำ "สายธารแห่งความชุ่มชื่นใจ" รู้สึกดีจัง..
 • ขอบคุณด้วยความจริงใจอีกครั้งสำหรับมิตรภาพที่มาเยือน
 • มอบ หัวใจข้างล่าง สำหรับมิตรภาพ ของ..สายธาร..ค่ะ.

        

กราบ นมัสการท่าน  P   พระปลัด

"การศึกษาทางโลกนั้นไม่มีวันจบสิ้น

แต่การศึกษาธรรมมีสิ้นสุดคือ นิพพาน"

 • กราบขอบพระคุณท่าน พระปลัด สำหรับธรรมะที่กรุณานำมาฝาก..
 • จะเข้าไปรับรสพระธรรมจากพระคุณท่าน..อีกค่ะ..

 

 

 • แวะมาทักทาย และศึกษาเพิ่มเติมครับ
 • ผมก็เคยผ่านตามาบ้างครับ
 • สบายดีนะครับ คุณพี่ส้ม
 • รักษาสุขภาพกายและใจนะครับ

หวัดดีตอนดึก ค่ะน้องชาย P  สุดหล่อ.คนพลัดถิ่น~natachoei(หน้าตาเฉย)

 • ขอบคุณ นะ..ที่แวะมาทักทาย ..
 • ยังหล่อเหมือนเดิมนะ..น้องชาย..ที่แสนอารมณ์ดี..
 • เห็นหน้าแล้ว พี่ยังอมยิ้ม.นึกถึง..สาวโต๊ะ สี่..ที่สั่งกับข้าว..จัง
 • พี่ส้มสบายดีค่ะ..เอวยังหนาเหมือนเดิม..อิๆๆ
 • ขอให้สบายกายและใจ..เช่นกัน..
 • ขอให้ความรัก..สดชื่น เหมือนยืนอยู่บน ยอดเขาหน้าหนาว นะคะ..
 •  

  พัชรี ปฏิรูปวาที
  IP: xxx.27.170.18
  เขียนเมื่อ 

  ขอชื่นชมในความพยายามแต่ง blog ได้สวยงาม หวานและสบายตาดีมาก และการใฝ่เรียนรู้ของพี่นะคะ ตรงกับคำสำคัญที่ว่า ชีวิตคือการเรียนรู้เลยค่ะ

  ขอให้กำลังในการสร้างสรรผลงาน ไม่ว่าจะใช้นวัตกรรมใดขอให้คำนึงถึง ก 3 ตัวดังนี้คะ

  ก ที่ 1 ก กรรมการ คือผู้ที่เราไม่สามารถรู้จัก รู้ใจ รู้ใจได้ ซึ่งเขาลือกันว่าเข้าใจยากมากกกกกกกกกกก

  ก ที่ 2 ก เกณฑ์ คือสิ่งที่พี่ต้องดำเนินตามทุกข้อและรายละเอียด อาจเข้าใจได้ไม่ยากเท่า กที่1

  ก ที่ 3 ก กำลังใจของตนเองเป็นที่ตั้ง เรารู้จักและเข้าใจได้มากกว่าใคร ว่าชอบอะไร ทำได้ไหม เหนื่อยแค่ไหน ทุกข์สุขแค่ไหนเรารู้ดีที่สุด

  อย่าลืมให้กำลังใจตัวเองเป็นระยะบ่อยเท่าที่จะทำได้ ตามหลักการเสริมแรงนะคะ

  ดีใจที่ได้แวะมาค่ะ

  สวัสดีจ้า น้องโอ๊ะ

  • ดีใจที่น้องมาเยี่ยมและฝากกำลังใจไว้..
  • จริงอย่างที่น้องบอกนะ 3 ก...เชื่อ จ้า..
  • อย่าลืมให้กำลังใจตัวเองเป็นระยะบ่อยเท่าที่จะทำได้ ตามหลักการเสริมแรงนะคะ   สัญญานะ ว่าจะให้กำลังใจตัวเอง บ่อยๆ

  • รักนะ น้องผู้มีน้ำใจ..มากที่สุด

  •                        

  add
  เขียนเมื่อ 

  แวะมายิ้มให้พี่สาว..

  อ่านอ่านๆๆข้อมูลดีดี..ขอบคุณนะคะ

  อย่างนี้..น้องสาวยกให้เป็นครูดีในดวงใจน้องศน.แอ้ดเลย..อิอิ

  สวัสดีค่ะ  ศน.ในดวงใจ

  P  มีคำพูดน่ารักอีกแล้ว..ยิ้มสวย แถมพูดเพราะอีก  อิอิ..

  • วันนี้เขียนบันทึกใหม่หรือยัง จะเข้าไปรับสาระดีดีอีก จ้า
  • รักนะ ..ศน.คนดี

                                

   

  add
  เขียนเมื่อ 

  น้องแอ้ดแวะมาบอกพี่ส้มคนดีว่าน้องแอ้ดเขียนบันทึกใหม่แล้วนะคะ

  แวะไปดู KM ของมหาสารคามนะคะที่

  http://gotoknow.org/blog/arunrat-add/227951

  รักพี่ส้มจ้า...

  น้องแอ๊ด จ๋า..

  • P  ไปดูมาแล้ว
  • ชื่นชม สุดๆๆๆ
  • น่ารักมาก กับการทำงาน ตัวเป็นเกลียว หัวเป็นน้อต..อิอิ
  • รักษาสุขภาพนะนะ..เป็นห่วง...นะคนดี
  •  

  สวัสดีคะ แวะมาเยี่ยมบล๊อกนักการศึกษา น่าสนใจดีค่ะ นานจะเจอนักการศึกษาที่ล่าตำราอ่าน ดีมากค่ะที่นำเสนอทฤษฎีที่ดีดี น่าจะมีตัวอย่างง่ายประกอบนะคะ

  สวัสดีค่ะ อาจารย์...นิ่มอนงค์

  • ดีใจ มากค่ะ..อาจารย์ อุตส่าห์มาเยี่ยม..
  • อาจารย์ ขา..หนูได้ศึกษารูปแบบการสอน นี้แล้ว ชอบมาก ค่ะ..หนูคิดว่า..เป็นวิธีที่เหมาะสมกับการสอนเนื้อหาวิชาที่เป็นความรู้และทักษะ..ที่ต้อง มีต้นแบบที่ถูกต้อง..เป็นตัวอย่างในการเรียนรู้..เพราะหนูสอน ป.1 ซึ่ง..เนื้อหาส่วนใหญ่ต้องสอนโดยการสาธิต..ทำให้ดูแล้ว นักเรียนทำตาม..ในวิชาภาษาไทย คณิต..
  • อาจารย์ ขา ตอนนี้ หนูก็ยังเป็นนักศึกษา โข่ง ของ พิบูลสงคราม อยู่ค่ะ..เหลือวิทยานิพนธ์อย่างเดียว..แต่ยังไม่มีเวลาทำต่อเลยค่ะ..รักษาสภาพมา 3 รอบ แล้ว ..น่าอายจัง..ขอเวลาทำ คศ.3 ก่อน ค่ะ..
  • ขอบคุณ อีกครั้ง ค่ะ ที่มาเยี่ยม..อาจารย์ยิ้มสวยจัง..
  P
  saei
  IP: xxx.121.226.161
  เขียนเมื่อ 

  ขอบคุนคับที่โพสความรู้ดีๆ

  • สวัสดีค่ะ.. saei [IP: 124.121.226.161]
   เมื่อ พฤ. 06 ส.ค. 2552 @ 06:38
  • ขอบคุณที่มาทักทายกัน..
  • ชอบวิธีการสอนแบบนี้ค่ะ..จึงนำมาแบ่งปันกัน..
  • มีคนขอตัวอย่าง.ไปบ้างแล้วค่ะ..
  • แล้วมาทักทายกันอีกนะ..

  •    
  ศิริรัชต์ ทนงศักดิ์วิเศษ
  IP: xxx.47.184.241
  เขียนเมื่อ 

  ดิฉันเป็นครูผู้สอนภาษาไทยชั้นป.1 กำลังศึกษารูปแบบการสอน เพื่อหาหัวข้อทำวิทยานิพนธ์ และสนใจเรื่องรูปแบบการสอนของฮันเตอร์ ของคุณพัชรี ปฏิรูปวาที และศึกษารายละเอียดของเรื่องจากblog ของคุณนัฐพร จันทร์ส่งสิงห์ อยากขอคำแนะนำจากทั้ง 2 ท่าน ขอบคุณมากค่ะ