วัสดุอุปกรณ์

                1.  ถังพลาสติกทึบแสงมีฝาปิด  เจาะรูที่ก้นขนาด  2  หุน  เพื่อระบายน้ำพอประมาณ (จำนวน  20 30 รู)

                2.  ก้อนกรวด/ก้อนหิน  ขนาด 1 2 จำนวน 20 30 ก้อน

                3.  ตาข่ายพลาสติก  (ตัดให้ได้ขนาดก้นถัง)  5  ผืน

     

                4.  ผ้าขนหนูสำหรับรอง  (ขนาดก้นถัง)  6  ผืน

                5.  เมล็ดถั่วเขียว  1  กิโลกรัม

         6.  ตะแกรงเหล็กรองชั้น ความสูง 3  5  อัน

วิธีการเพาะ

                1.  นำถังที่เตรียมเจาะรูไว้  รองด้วยก้อนหิน/ก้อนกรวดที่ล้างสะอาดแล้วหนาประมาณ  2  จากก้นถัง

                2.  นำผ้าขนหนูมาปูบนก้อนกรวด

                3.  นำตาข่ายที่ติดขนาดเท่าก้นถังวางทับบนผ้าขนหนู

                4.  โรยเมล็ดถั่วเขียว  ที่แช่น้ำอุ่นไว้แล้ว  8  ชั่วโมง  (น้ำอุ่น คือ น้ำร้อน  1  ส่วน  ผสมน้ำธรรมดา  1  ส่วน)

             บนตาข่ายให้หนาเม็ดถั่วทับกัน 2 3 เมล็ด (เป็นการเสร็จชั้นที่ 1)

                5.  ชั้นที่  2 5  ทำเหมือนชั้นที่  1  โดยใช้ตะแกรงเหล็กวางแล้ว ใช้แต่ผ้าขนหนูรองและใช้ตาข่ายวาง

     ด้านบน ใช้ถั่วโรยเหมือนชั้นแรก  ชั้นที่ 5 วางผ้าขนหนูคลุมด้านบน    

ถั่ว 1 กิโลกรัม  จะทำได้ 5 ชั้น  เพาะ แลัวจะได้ถั่วงอกประมาณ  5  กก.     

 6.  ปิดฝาถัง

     

การดูแล

                1.  เมื่อทำการเพาะเสร็จตามขั้นตอนให้รดด้วยน้ำธรรมดา  เช้า เย็น  โดยรดจนน้ำที่ไหลออกจากก้นถังหาย

     ร้อนจึงหยุดรด  (ถ้ารดได้บ่อยๆ ยิ่งดี) แล้วปิดฝาถังไว้

         2.  เมื่อรดน้ำได้  3  วัน  ก็จะได้ถั่วงอกที่พร้อมบริโภคหรือจำหน่ายได้  (ถ้าใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพด้วยจะดีมาก)

                                  วิธีการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจะนำมาให้ศึกษากันในภายหน้า ขอบคุณ ครับ/ค่ะ

หมายเหตุ

                 ถ้าไม่ต้องการรากให้ตัดรากใต้ตาข่ายโดยยกขึ้นแล้วใช้มีดคมๆตัดถ้าต้องการถั่วงอกมรกตให้ใช้ถังพลาสติกใสเพาะ

 

เรียบเรียง  โดยคุณขัญติภาณ  ศรีใส  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร6ว

สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น