ปลูกมะลิร้อยมาลัยเสริมรายได้ที่บรรพตพิสัย

มะลิเป็นไม้ดอกสีขาวที่มีกลิ่นหอม สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น เก็บดอกมาร้อยเป็นพวงมาลัย ทำเป็นดอกไม้แห้ง นำมาทำสารสกัดน้ำมันหอมระเหย และใช้เป็นสมุนไพรลักษณะโดยทั่วไปของมะลิ

            มะลิมีลักษณะเป็นต้นไม้พุ่ม ไม้เลื้อย และไม้รอเลื้อย มีทั้งชนิดมีใบเดี่ยวและใบรวม มีการเรียงตัวของใบมีทั้งแบบใบอยู่ตรงข้ามกัน ใบสลับกันดอกมีสีขาว กลีบดอกมีทั้งชั้นเดียวและหลายชั้น เป็นดอกเดี่ยวและดอกช่อดอกจะออกตามยอดของกิ่ง  มะลิโดยทั่วไปมีอยู่หลายพันธุ์แต่ มะลิที่ใช้ปลูกเพื่อเสริมรายได้ในที่นี้เป็นมะลิลา ซึ่งมีลักษณะเป็นไม้รอเลื้อย กิ่งอ่อนและกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนมีขน ใบเดี่ยว ออกเป็นคู่ ตรงกันข้าม ใบเป็นรูปไข่ ขอบใบเรียบ ออกดอกเป็นช่อสีขาวช่อละ 3 ดอก ดอกกลางบานก่อน กลีบดอกชั้นเดียว ปลายกลีบมน มีกลิ่นหอม  พันธุ์ที่นิยมปลูกในพื้นที่ ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เป็นพันธุ์ราษฎร์บูรณะ  ซึ่งจะมีดอกดกและทยอยออกตลอดเวลา

การปลูกและการดูแลรักษา

              จะปลูกในช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม  การกำจัดวัชพืชไม่นิยมใช้สารเคมีแต่จะใช้การดายหญ้า หรือถางหญ้าออกจากแปลงดอกมะลิ เนื่องจากการใช้สารเคมีจะมีผลกระทบกับต้นมะลิด้วย แต่การปลูกมะลิจะมีโรค - แมลงศัตรูมาก  เกษตรกรจะใช้สารเคมีสลับกับการใช้สารชีวภาพที่ผลิตขึ้นเอง ในการป้องกันกำจัด ใช้การตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ทรงพุ่มโปร่งจะออกดอกมากขึ้น การให้น้ำจะให้เฉพาะฤดูแล้งอาทิตย์ละครั้ง ระวังไม่ให้น้ำขัง ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 โดยการหว่าน เดือนละ 1 ครั้ง

การเก็บเกี่ยวและการจำหน่าย

            เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวใช่วง 06.00 –10.00 .  จะมีพ่อค้ามารับซื้อที่บ้านของเกษตรกรในเวลาเย็น ราคาขึ้นอยู่กับตลาดในแต่ละวัน การรับซื้อจะรับซื้อทั้งดอกสด  และการร้อยเป็นพวงมาลัยเรียบร้อยแล้วในการปลูกมะลิของเกษตรกรในเขตพื้นที่ ต.หูกวาง จะใช้พื้นที่ปลูกไม่มากนัก  คือ ตั้งแต่ 2 งาน –2 ไร่  ซึ่งจะใช้เวลาว่างหลังการทำนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และใช้ช่วงวันหยุดของสมาชิกในครัวเรือน ช่วยเก็บ และร้อยเป็นพวงมาลัยส่งจำหน่าย ซึ่งสมาชิกในบ้านจะใช้เวลาร่วมกันในการร้อยพวงมาลัย  พูดคุยและสร้างความอบอุ่นให้แก่สมาชิก ทั้งนี้ พ่อบ้านแม่บ้านต่างช่วยกันใช้เวลาว่างหลังการทำนามาช่วยกัน ซึ่งเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวอีกด้วย  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นางนพสร   เพชรรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำ ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โทร. 056-279297