ประเภทของนวัตกรรม


การพัฒนา นวัตกรรมการสอนเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา

   นวัตกรรมมีกี่ประเภท  และมีอะไรบ้าง

      การจำแนก นวัตกรรม อาจจำแนกได้ดังนี้

      1. จำแนกตามผู้ใช้ประโยชน์โดยตรง  ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อยๆคือ

           1 สื่อสำหรับครู  ได้แก่ แผนการสอน  คู่มือครู  เอกสารประกอบการสอน  ชุดการสอน  

   (สื่อประสม)  หนังสืออ้างอิง  เครื่องมือวัดผล  อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ

           2  สื่อสำหรับนักเรียน  ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป  เอกสารประกอบการเรียนการสอน  ชุดฝึกปฏิบัติ  

 ใบงาน  แบบฝึก  หนังสือเสริมประสบกาณ์  ชุดเพลง  ชุดเกม  การ์ตูนเรื่อง

      2. จำแนกตามลักษณะของนวัตกรรม   แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ

           1. ประเภทเทคนิควิธีการหรือกิจกรรม  เช่น บทบาทสมมุติ  การสอนเป็นคณะ  การสอนแบบศูนย์

การเรียน  การเรียนเพื่อการรอบรู้  การสอนโดยใช้พี่เลี้ยง  การเรียนตามความสามารถ  การศึกษาเป็นราย

บุคคล  รูปแบบการฝึกทักษะการทำงานกลุ่ม  การสอนความคิดรวบยอดด้วยวิธีสอนอุปนัยและนิรนัย เป็นต้น

          2. ประเภทสื่อการเรียนการสอน  เช่น บทเรียนสำเร็จรูป  ชุดการสอน  ชุดสื่อประสม 

บทเรียนโมดูล  วิดีทัศน์  สไลด์ประกอบเสียง  แผ่นโปร่งใส  เกม  เพลง  ใบงาน  บทเรียนที่ใช้

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น

     หลักในการเลือกนวัตกรรม

         ในการพิจารณาว่านวัตกรรมใดสามารถนำมาแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  ครูผู้สอนจำเป็นจะต้อง

ศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่อไปนี้

         1. หลักจิตวิทยาการเรียนรู้  เพื่อช่วยให้สามารถเลือกนวัตกรรมมาใช้ได้สอดคล้องกับความสนใจ

และธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละวัย

         2. ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏีและหลักการสอน  เพื่อนำมาเป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับเทคนิควิธี กิจกรรม  หรือสื่อการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา

         3. ศึกษาชนิดและประเภทของนวัตกรรม  เพื่อให้สามารถเลือกใช้ได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ต้องการแก้ไข

หมายเลขบันทึก: 221509เขียนเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2008 08:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 23:41 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (8)

สวัสดีค่ะ

  • ครูอ้อยมาตั้งใจอ่านทบทวนความรู้แล้วค่ะ...
  • มีประโยชน์มาก สำหรับครูที่ยังสับสนที่จะเลือก ทำผลงานแบบใดค่ะ

ขอให้มีความสุข สนุกในวันหยุดนะคะ

สวัสดีค่ะครูอ้อย

.ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเยียน มีความสุขในวันหยุดเช่นกันนะคะ

.ขอบคุณ น้องคนพลัดถิ่นที่แวะมา Goodnight นะคะ

.ช่วงนี้หลายๆคนก็มีธุระยุ่งๆ น้องคนพลัดถิ่น ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพบ้างนะ

ได้อ่านบทความแล้วมีประโยชน์มากกำลังจะทำสือชุดฝึกอยู่พอดีค่ะ แล้วจะแวะเข้ามาอ่านบ่อยๆนะคะ ขอบคุณที่นำสิ่งดีๆมาเผยแพร่ 

ตามมารับความรู้ค่ะ

ยินดีคะ  ที่ได้แบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ

ขอบคุณสำหรับความรู้ดี ๆ แบบนี้ ใครมีโอกาสได้เป็นกรรมการตัดสินนวัตกรรมน่าจะได้อ่านบ้าง แสดงว่าเราเข้าใจไม่ผิดว่านวัตกรรม มี สองประเทภ แต่กรรมการเขาคงยังงงหรือเปล่าก็ไม่รู้  และ ครั้งนี้ได้เข้าประกวดนวัตกรรม ทางกรรมการบอกว่า อ้าวไม่เห็นมีสื่ออะไร เออ เราก็เข้าใจนะว่า เขาน่าจะแยก ประเภทนวัตกรรม เพราะเราเน้นวิธีการ แต่เขาเหมารวม ก็เลยตกไป แต่ก็ดีใจนะที่ได้ทำในสิ่งที่ชอบ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท