แบบหลังเรียสอบก่อน/หลังเรียน

แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน เกี่ยวกับเรื่องความรู้ท่วไปเกี่ยวกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกขั้นพื้นฐาน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พลศึกษาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะครูบังอร

อยากดูจัง แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน เกี่ยวกับเรื่องความรู้ท่วไปเกี่ยวกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกขั้นพื้นฐาน

ตามมาให้กำลังใจ

ขอบคุณค่ะ