ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรัก


ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรัก

           
 

       


              

       ทัชมาฮาล เป็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกใน    ยุคใหม่ ตั้งอยู่ในสวนริมฝั่งแม่น้ำ    ยมุนา เมืองอัครา     รัฐอุตตรประเทศ ในประเทศอินเดีย แม้ทัชมาฮาลจะเป็นเพียงสุสานแต่เป็นสุสานฝังพระศพมเหสีอันเป็นที่รักยิ่งของพระเจ้าซาร์จาฮัน ซึ่งผู้คนทั่วโลกรวมทั้งผู้เขียน  มุ่งหน้าเดินทางไปเยี่ยมชม เพราะความสวยงามอย่างมหัศจรรย์ อีกทั้งยังนึกถึงจุดประสงค์ของผู้สร้างที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก ความรักที่ทำให้ทัชมาฮาลเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่มาจนถึงปัจจุบันนี้

        ประเทศอินเดียในสมัยอดีตมีพระมหากษัตริย์หลายราชวงศ์ขึ้นปกครอง เช่น ราชวงศ์โมริยะ ราชวงศ์คุปตะ   ราชวงศ์โมกุล

       พระเจ้าซาร์จาฮัน เป็นพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์โมกุล เป็น   พระราชโอรสของจักรพรรดิซาร์ ฮันกีร์ จักรพรรดิ์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์โมกุลของอินเดีย เป็นราชวงศ์ที่เผยแผ่อารยธรรมอิสลามที่ สืบเชื้อสายมาจากเตอร์ก-มองโกล พระองค์ขึ้นครองราชสมบัติใน      ปี พ.ศ. 2171    (ค.ศ. 1628) ตรงกับสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม   ในสมัยอยุธยาตอนกลางของไทย  พระองค์หลงรักธิดาของรัฐมนตรีชื่อ อรชุมันท์ พานุ เพคุม ตั้งแต่พระองค์เป็นเจ้าชาย มีพระชนมายุ 14 พรรษา และหลังจากนั้น 5 ปีก็ทรงอภิเษกสมรส และเรียกมเหสีว่า    มุมตัส มาฮาล หมายถึง อัญมณีแห่งราชวัง พระนางคอยช่วยเหลือพระสวามี ด้วยการแนะนำในการว่าราชการ และติดตามให้กำลังใจ  แม้ในสนามรบ ทำให้พระเจ้าซาร์จาฮันซาบซึ้งยิ่งในตัวพระนาง เมื่อพระนางสิ้นพระชนม์คราวคลอดโอรสองค์ที่ 15 ทำให้พระองค์        โศกเศร้าอย่างยิ่ง จึงสร้างทัชมาฮาลหินอ่อนสีขาวที่สวยงาม ประดับประดาด้วยเพชร มุก หินเจียรนัยและอื่นๆ เสียค่าก่อสร้างนับพันล้านบาท และได้รับคำรับรองจากสถาปนิกทั่วโลกว่า สร้างอย่างถูกสัดส่วนและสวยงามมากที่สุด

       พระเจ้าซาร์จาฮัน เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียง     ในเรื่อง การสร้างอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล มากกว่าเรื่องการปกครองของพระองค์ ทั้งๆที่ในสมัยพระองค์ก็สามารถขยายอาณาเขตได้อย่างกว้างขวาง ดำเนินนโยบายที่ดี ต้อนรับทุกเชื้อชาติในอาณาจักรของพระองค์รวมทั้งชาวต่างชาติที่เข้ามาค้าขายและ  เผยแผ่ศาสนา และเมื่อพระองค์ต้องการสร้างสุสานหินอ่อนสีดำยังฝั่งตรงกันข้ามกับทัชมาฮาลเพื่อเป็นสุสานของพระองค์เอง พระราชโอรสโอรังเซป ก็จับพระองค์ขังเพราะจะใช้งบประมาณหมดพระคลัง พระองค์ถูกกักขังอยู่ 8 ปีก็สิ้นพระชนม์ พระศพของพระองค์ก็ถูกนำไปฝังเคียงข้างพระมเหสีมุมตัช มาฮาลนั่นเอง

       ในราชวงศ์โมกุล พระมหากษัตริย์ที่มีชื่อเสียงและสร้างความเจริญให้อาณาจักรมากที่สุดมิใช่พระเจ้าซาร์จาฮัน แต่เป็นพระเจ้า  อักบาร์มหาราช(ครองราชย์ประมาณสมัยพระมหาจักรพรรดิแห่ง  กรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยพระนเรศวรมหาราช )พระองค์เป็นนักรบที่ ยิ่งใหญ่ เป็นนักปกครองที่ฉลาดปราดเปรื่อง ทำให้อาณาเขตในสมัยพระองค์กว้างขวาง ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข ยามสงบศึกพระองค์ทรงใช้เวลาในการสร้างพระราชวัง สุเหร่า สวน สะพาน โดยเฉพาะพระราชวังสีชมพู"อัคระฟอร์ด"ที่สวยงามของพระราชวงศ์โมกุล  ความดีของพระองค์จึงเป็นกษัตริย์มหาราช 1 ใน 2 พระองค์ของอินเดีย เพราะพระมหากษัตริย์มหาราชของอินเดียมีเพียง 2 พระองค์คือ พระเจ้าอโศกมหาราช แห่งราชวงศ์โมริยะ และพระเจ้าอักบาร์มหาราช แห่งราชวงศ์โมกุล

       พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์โมกุล ได้รับการยกย่องในเรื่องการสร้างสรรค์ศิลปะและเป็นยุคทองของสถาปัตยกรรมอิสลามในอินเดีย โดยเฉพาะในสมัยของพระเจ้าอักบาร์มหาราช พระเจ้าซาร์ ฮันกีร์ และพระเจ้าซาร์จาฮัน และในสมัยพระเจ้าซาร์ฮันกีร์ พระบิดาของพระเจ้าซาร์จาฮันก็สร้างสวนชาลิมาร์ นิวาสสถานแห่งความรัก      ตามแบบศิลปะโมกุลในแคว้นแคชเมียร์ให้กับมเหสี สวนแห่งนี้เป็นสวนที่ใช้   พักผ่อนได้ชื่อว่าสวยงามและมีชื่อเสียงในโลกเช่นเดียวกัน แต่คนในโลกมักจะรู้จักทัชมาฮาลมากกว่า

       เมื่อผู้เขียนมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมทัชมาฮาล มีความรู้สึกทึ่ง และซึมซับความสวยงาม และความร่มรื่นของสวนที่ทัชมาฮาลตั้งอยู่       ตัวอาคารตั้งเด่นเป็นสง่า มีสระน้ำอยู่ตรงกลาง เมื่อแสงอาทิตย์พาดผ่าน เงาของทัชมาฮาลจะปรากฏในสระน้ำ สวยงามมากๆ รัฐบาลอินเดียดูแลสถานที่นี้อย่างดี รถราก็ไม่ให้ไปถึงเพราะกลัวเขม่าควันจะจับต้องทัชมาฮาล การเข้าชมก็ต้องใส่ถุงเท้าที่มีเตรียมไว้ให้สำหรับ   ผู้เข้าชมที่มาทั่วสารทิศ เพื่อมิให้เปรอะเปื้อนสถานที่อันงดงามแห่งนี้ แม่น้ำยมุนาในยามเดือนตุลาคมมีน้ำน้อย มองเห็นสันดอนทรายโดยทั่วไป แต่เมื่อมองทัศนียภาพพร้อมกับทัชมาฮาล ก็ดูสวยงามจับตา ณ ทัชมาฮาล     จะมองเห็นพระราชวังสีชมพู อัคระฟอร์ด คราที่พระเจ้าซาร์จาฮันก่อสร้างทัชมาฮาลสูญสิ้นเงินจำนวนมาก แต่ในปัจจุบัน ประเทศอินเดียก็ได้รายได้คืนจากนักท่องเที่ยวมหาศาล นี่แหละสถาปัตยกรรมที่มากด้วยศิลปะที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมของราชวงศ์โมกุลและของโลก

หมายเลขบันทึก: 221008เขียนเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2008 18:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 31 สิงหาคม 2013 08:55 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)
  • สวัสดีค่ะ
  • อยากเห็นภาพ มีรูปไหมคะ
  • ได้ข่าวว่าตอนนี้ ทัชมาฮาลเหลืองมากเพราะฝนกรดจริงไหมคะ
  • ยินดีที่รู้จักค่ะ

ขอบคุณค่ะที่แวะเข้ามาเยี่ยมเยียน ยินดีที่รู้จักเช่นกัน

ใส่ภาพให้ชมแล้วค่ะ

ของจริงดูแล้ว ขาวปนเหลืองนิดๆค่ะ น่าจะอิทธิพลของฝนกรดด้วย แต่ยังสวยอย่าง

มากๆค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท