วิธีดูขนาดของไฟล์ โฟลเดอร์และไดร์ว

สมบูรณ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เมื่อเราต้องการคัดลอกข้อมูล ขนาดของไฟล์จะเป็นส่วนที่เราต้องดูว่าใหญ่มากน้อยแค่ไหน อุปกรณ์บันทึกข้อมูลจะสามารถเก็บได้เพียงพอหรือเปล่า

การที่เราจะบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในอุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์ แผ่นซีดี แผ่นดิสก์ แฟลชไดร์ว ฯลฯ เราจำเป็นต้องทราบขนาดของไฟล์ข้อมูลหรือโฟลเดอร์ที่ต้องการ กับขนาดและพื้นที่ว่างของอุปกรณ์ที่จะบันทึกเก็บ ว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับเก็บบันทึกข้อมูลนั้นๆหรือไม่

ยกตัวอย่าง
1.
หากเราต้องการบันทึกไฟล์ข้อมูลที่มีขนาด 10 เมกกะไบต์
ลงในแผ่นดิสก์ ซึ่งมีความจุเพียงแค่ 1.44 เมกกะไบต์
ก็จะไม่สามารถบันทึกได้

2.
หากเราต้องการบันทึกไฟล์ข้อมูลที่มีขนาด 10 เมกกะไบต์
ลงในแฟลชไดร์ว ที่มีความจุ 128 เมกกะไบต์
แต่มีการเก็บข้อมูลอื่นๆอยู่ในแฟลชไดร์ว ซึ่งใช้พื้นที่ไป 120 เมกกะไบต์ (เท่ากับเหลือที่ว่างในแฟลชไดร์วเพียงแค่ 8 เมกกะไบต์)
ก็จะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้เช่นเดียวกัน

ขนาดของไฟล์ (File Size)
การวัดขนาดของไฟล์นิยมใช้หน่วยที่เป็น ไบต์ (Byte) ซึ่งอาจเทียบได้กับ 1 ตัวอักษร และเพื่อความสะดวกสำหรับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่มาก จะเทียบหน่วยของไฟล์ที่เป็นไบต์ให้เป็นหน่วยที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้
          1 Byte (ไบต์)                 1 ตัวอักษร
          1 KB (กิโลไบต์)        1,024 Byte
          1 MB (เมกกะไบต์)     1,024 KB
          1 GB (กิกะไบต์)        1,024 MB


ขนาดของอุปกรณ์บันทึกข้อมูล
- ความจุของแผ่นดิสก์ (Diskette) ขนาด 3.5 นิ้วคือ 1.44 MB หรือประมาณ 1,440 KB
- ความจุของแผ่น CD ขนาดปกติทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 700 MB
- ความจุของแฟลชไดร์วในปัจจุบัน มีตั้งแต่ 32 / 64 / 128 / 256 / 512 MB / 1 GB / 2 GB
- ความจุของฮาร์ดดิสก์ในปัจจุบัน มีตั้งแต่ 40 / 80 / 120 / 160 / 200 / 250 / 300 GB


 

วิธีการดูขนาด ความจุ หรือรายละเอียดของไฟล์ โฟลเดอร์ หรือดิสก์

1. คลิกเมาส์ปุ่มขวา 1 ครั้ง ที่ไฟล์ โฟลเดอร์ หรือดิสก์ไดร์ฟที่ต้องการ

2. เลือกคำสั่ง Properties ที่เมนูย่อย

3. หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างแสดงรายละเอียดของไฟล์ โฟลเดอร์ หรือดิสก์ไดร์วที่เลือกขึ้นมา
ซึ่งจะบอกรายละเอียดต่างๆให้ได้ทราบดังภาพตัวอย่าง
(เรียงจากซ้ายไปขวา : รายละเอียดของไฟล์, รายละเอียดของโฟลเดอร์, รายละเอียดของดิสก์ไดร์ว)ผู้บันทึก  :  อาทิตย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานสารสนเทศความเห็น (5)

บาส แซม
IP: xxx.157.246.48
เขียนเมื่อ 

ขอบใจที่บอก

11111111
IP: xxx.19.42.5
เขียนเมื่อ 

ถถุ

นิ้ง
IP: xxx.175.74.50
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาดีมาก

บิว
IP: xxx.26.253.103
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่บอก

จจจ
IP: xxx.52.29.108
เขียนเมื่อ 

จจจ