ขั้นตอนที่1 เปิดไฟล์ภาพที่จะทำขึ้นมา ดังภาพ

 

ขั้นตอนที่2 ใช้อุปกรณ์ lasso Tool ตัดตามตำแหน่งต่างๆ ที่เราต้องการจากต้นจนจบ จากนั้นเราก็จะได้Selection ดังภาพ

 

ขั้นตอนที่3 เพื่อทำให้ภาพที่ตัดดูนุ่มยิ่งขึ้นให้มาที่ Select --> Feather ให้ปรับค่าFeather Radius = 5 แล้วให้เปลี่ยนเป็น Default Forgroud&blackgroundColar หรือให้กดปุ่ม D

ขั้นตอนที่4 เสร็จแล้วให้มาที่ Filter --> Rader --> Clouds เมื่อเสร็จแล้ว ให้มาที่Filter --> Rader --> Difference Clouds

ขั้นตอนที่5 แล้วให้มาที่ Image --> Adjust --> Auto Levels แล้วให้มาที่ Image -->Adjust --> Levels ปรับค่าต่างๆ ดังภาพ

 

ขั้นตอนที่6 เสร็จแล้วเราก็จะได้ภาพฟ้าผ่าดังภาพ